• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Diabetes behandelvormen

Print 

​In het Centrum voor Revalidatie zijn verschillende behandelingen voor patiënten met diabetes (suikerziekte). Door deze behandelingen leert u diabetes en alles wat daarbij komt kijken, beter hanteren. Met als uiteindelijk doel u in staat te stellen zelf beslissingen te nemen met betrekking tot diabetes zonder erg afhankelijk te zijn van zorgverleners. Hieronder leest u meer over de verschillende behandelvormen van diabetes. Algemene informatie over diabetes vindt u via de link onder aan deze pagina.

Groepsdagbehandeling 'Kunnen, durven, willen'

Dit programma kunt u volgen als u er ondanks de behandeling van uw huisarts, internist of diabetesverpleegkundige, niet in slaagt uw diabetes onder controle te krijgen. Het programma is in groepsverband (zes tot acht personen) en u krijgt te maken met verschillende medewerkers van het multidisciplinaire diabetesrevalidatieteam. Het team bestaat uit  een internist, diabetesverpleegkundige, diëtist, bewegingsagoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en een pedicure. Er is daarnaast volop ruimte voor individuele begeleiding. U stelt stapsgewijs een actieplan op, met daarin persoonlijke doelen.

Tijdens de groepsbijeenkomsten is er aandacht voor allerlei aspecten van het leren omgaan met diabetes in uw dagelijks leven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: het opkomen voor uzelf, het toenemen van uw zelfvertrouwen en het vergroten van de mogelijkheden om problemen op te lossen. Ook onderwerpen als voeding, beweging en voetverzorging komen aan bod.  U past de geleerde vaardigheden direct toe in de thuissituatie door middel van huiswerkopdrachten. Er zijn twee “meeloopdagen” voor uw partner of iemand anders uit uw directe omgeving.

Het programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten van een dag in de week. Na de eerste zes bijeenkomsten volgt een rustperiode van zes weken waarna u het programma vervolgt. Er volgen dan weer zes behandelweken.

Individuele poliklinische behandeling

Naast de groepsbehandeling bestaat er een individueel poliklinisch behandeltraject van vier tot acht weken. Dit behandeltraject kunt u volgen als:

 • het groepsprogramma te belastend voor u is;
 • er taalproblemen zijn;
 • er een gerichte vraag is die niet past binnen de groep.

Ook patiënten die hebben deelgenomen aan de groepseducatie kunnen een individuele nabehandeling krijgen.

Individuele klinische behandeling

In de volgende situaties is een opname in locatie Beatrixoord mogelijk. Bij:

 • (ernstige) ontregeling van diabetes;
 • complicaties, zoals (ernstige) wonden;
 • een problematische thuissituatie;
 • lange reisafstanden en/of vervoersproblemen.

De duur van de behandeling varieert en is sterk afhankelijk van uw situatie. Zodra het ook maar enigszins mogelijk is om over te gaan op dagbehandeling, wordt dit geregeld.

Bij de individuele behandelingen bepaalt het Centrum voor Revalidatie samen met u welke behandeling(en) het meest geschikt is/zijn.

Meer informatie

 • Als u meer informatie wilt over diabetesrevalidatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Diabetesrevalidatie, via telefoonnummer (050 361 78 44).
 • Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.