• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Diabetes (suikerziekte)

Print 

Diabetes mellitus, ook wel 'suikerziekte' genoemd, is een chronische aandoening waarbij er problemen zijn met het binnen de grenzen houden (reguleren) van het glucosegehalte in het bloed. De oorzaak is een tekort aan insuline of een verminderde werking van insuline.

De ziekte is goed te behandelen, maar heeft vaak een grote invloed op uw leven. De behandeling ervan vraagt dag in dag uit, jaar na jaar, een enorme inzet van u. Bloedsuikers controleren, insuline spuiten, nadenken over uw voeding en dit alles afstemmen op uw activiteiten. Arts, diabetesverpleegkundige en andere hulpverleners geven advies, maar meer dan 95% van de beslissingen over de behandeling neemt u zelf. Soms gaat dit vanzelf, soms heeft u wat extra ondersteuning nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn om uw kennis en vaardigheden op te frissen, maar ook om diabetes beter in te kunnen passen in uw leven en de aandoening meer te accepteren.

Diabetesrevalidatie

In het Centrum voor Revalidatie zijn verschillende behandelingen mogelijk. Door deze behandeling leert u diabetes en alles wat daarbij komt kijken, beter hanteren. Met als uiteindelijk doel u minder afhankelijk te maken van zorgverleners en u in staat te stellen zelf beslissingen te nemen met betrekking tot diabetes.

Verwijzing

Voor de behandeling van diabetes in het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, is een doorverwijzing van een internist of endocrinoloog is noodzakelijk. Wanneer u niet onder behandeling bent bij een internist of endocrinoloog kan uw huisarts u daarnaar verwijzen.

Intake en observatie

Wanneer u bent aangemeld, krijgt u een oproep voor opname of een uitnodiging voor een intakegesprek. Op grond van een beoordeling door meerdere behandelaars wordt met u besproken welk behandelprogramma het meest geschikt is.

Behandeling

Er zijn er drie behandelvormen:

 • groepsdagbehandeling 'Diabetes in balans';
 • individuele dagbehandeling;
 • individuele klinische behandeling.

Meer informatie over de verschillende behandelvormen van diabetes vindt u via de link onder aan deze pagina.

Behandelteam

Een belangrijk kenmerk van uw behandeling in het Centrum voor Revalidatie is de interdisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat verschillende behandelaars bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut. De verschillende behandelaars werken nauw met elkaar samen in het behandelteam. Een medisch specialist is eindverantwoordelijk. Meer informatie over de personen die bij uw behandeling betrokken zijn, vindt u via de link onder aan deze pagina.

De behandeling van uw diabetes wordt tijdelijk door het behandelteam overgenomen. Na afloop van de behandeling neemt uw huisarts of specialist de medische controle weer over.

Onderzoek

Regelmatig wordt er bij Diabetesrevalidatie onderzoek gedaan. De meest actuele informatie over lopende onderzoeken binnen het Diabetesrevalidatieteam, vindt u op de site van Beatrixoord, onder ‘onderzoek en onderwijs’. Een link naar de website van Beatrixoord vindt u onder aan deze pagina.

Meer informatie

 • De behandeling vindt plaats in het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord. Met vragen over de mogelijkheden van behandeling kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Diabetesrevalidatieteam.
  Telefoonnummer (050) 533 83 75.
 • Er is schriftelijk informatiemateriaal. Dit kunt u bestellen via de knop 'informatie opvragen' op de website van Beatrixoord. Een link naar de website van Beatrixoord vindt u onder aan deze pagina.
 • Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.