• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Decubitus (doorliggen, drukplek)

Print 

Decubitus ontstaat door langdurige druk op dezelfde plaats. Door deze druk beschadigt de huid en het onderliggende weefsel. Dit kan leiden tot roodheid van de huid, een milde vorm van decubitus, of zelfs tot diepe wonden bij zeer ernstige decubitus. We noemen decubitus ook wel doorliggen of een drukplek.

Iedereen die veel in bed ligt of in een (rol)stoel zit, kan decubitus krijgen. De kans wordt groter als door de ziekte of handicap de zenuwen niet meer, of niet meer voldoende reageren op pijnprikkels.

Hoe ontstaat decubitus?

Decubitus kan ontstaan door druk- en schuifkrachten.

  • Drukkrachten: in de huid zitten kleine bloedvaten die de huid en het weefsel daaronder van voedingsstoffen en zuurstof voorzien. Door drukkrachten op de huid worden deze bloedvaten en het weefsel samengedrukt. De huid en het weefsel krijgen daardoor niet voldoende voedingstoffen en zuurstof. Dit kan ervoor zorgen dat de cellen afsterven, de huid stuk gaat en er decubitus ontstaat.
  • Schuifkrachten: decubitus kan ook ontstaan door schuifkrachten, bijvoorbeeld als u onderuit zakt in bed of in een stoel. De bloedvaten rekken of buigen waardoor ze minder bloed kunnen vervoeren en huidcellen afsterven.

Waar ontstaat decubitus?

De kans op decubitus is het grootst op plaatsen waar het bot dicht onder het oppervlak ligt. Decubitus komt dan ook het meest voor op de stuit, de zitbeenknobbels, heupen, hielen, enkels en ellebogen.

Decubitus herkennen

Er zijn verschillende categoriën:

  • Categorie 1: verkleuring (roodheid) van de huid, die niet verdwijnt of wegdrukbaar is.
  • Categorie 2: oppervlakkige wond (beschadiging), beperkt tot opperhuid en lederhuid. Bijvoorbeeld een blaar of een schaafwond, zonder dat het onderliggend weefsel is beschadigd.
  • Categorie 3: een diepere wond van huid en onderhuids vetweefsel, zonder dat de onderliggende botten of pezen (spieren) zijn aangetast.
  • Categorie 4: een diepe wond waarbij de onderliggende botten of pezen (spieren) zijn aangetast, met of zonder schade aan de opperhuid en lederhuid.


Kans op ducubitis verkleinen

In het UMCG (ook in het Centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord) werken wondconsulenten. Als u een decubituswond heeft of u door uw ziekte of handicap een verhoogd risico op decubitus heeft, dan kan de wondconsulent u advies en informatie geven. De consulent kan u een aantal maatregelen geven om de kans op decubitus te verkleinen.