• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

CT scan

Print 

CT staat voor computertomografie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Bij het maken van een CT-scan ligt u op een soort tafel die door een korte tunnel wordt geschoven. Een computer maakt dan afbeeldingen van de binnenkant van uw lichaam.

Röntgenstraling

Om afbeeldingen van de binnenkant van uw lichaam te kunnen maken, is er een beetje röntgenstraling nodig. Röntgenstralen zijn in principe schadelijk voor de gezondheid. De medewerkers die de CT-scans maken, zijn gespecialiseerd in het omgaan met röntgenstraling. Zij weten hoe ze met zo min mogelijk straling röntgenfoto’s kunnen maken. De straling is hierdoor zo laag, dat de kans op schadelijke bijwerkingen te verwaarlozen is.

Zwangerschap

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan vóór het maken van de CT-scan contact op met de afdeling Radiologie op het nummer (050) 361 21 69. Soms wordt het onderzoek uitgesteld.

Voorbereiding

In de afsprakenbrief staat waar u zich kunt melden voor het onderzoek. Ook staat er of u nuchter moet zijn. Als u nuchter moet komen, betekent dit dat u vanaf 1 uur voor het onderzoek niet meer mag eten, of roken. Drinken mag wel. Eventuele medicijnen die u gebruikt, mag u innemen met een klein beetje water of thee.

Als u suikerziekte heeft waarvoor u insuline spuit, kan de bovenstaande voorbereiding lastig zijn. De verpleegkundig specialist heeft u verteld hoe u zich moet voorbereiden. Deze heeft ook met u besproken dat als u voor uw suikerziekte tabletten met metformine (Glucophage, Glucovance, Avandamet) gebruikt, er mogelijk extra maatregelen nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Heeft u last van astma, bronchitis of hooikoorts, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodium of voedsel, geef dit dan vóór het onderzoek aan de MBB-er of arts door. Dit geldt ook als u in het verleden een overgevoeligheidsreactie heeft gehad op een contrastmiddel.

Het is ook mogelijk dat u een contrastmiddel moet drinken voor het onderzoek. Dit middel zorgt ervoor dat uw maag en darmen goed zichtbaar worden op de afbeeldingen.

Verloop onderzoek

U gaat op een onderzoektafel liggen. Meestal krijgt u een injectie met contrastmiddel in een bloedvat in uw arm. De naald wordt vastgeplakt en blijft tijdens het onderzoek in uw arm zitten. Door het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen in uw hoofd, keel of buik. Dit gaat na enkele minuten over.

Tijdens het onderzoek moet u zo stil mogelijk blijven liggen. De tafel waar u op ligt schuift langzaam door de tunnel van het CT-apparaat dat dan afbeeldingen van uw lichaam maakt.

Het onderzoek duurt 10-30 minuten, afhankelijk van de aard van het onderzoek.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken. Als er contrastmiddel is gebruikt, is het goed om de rest van de dag goed te drinken. U plast dan meer, waardoor het contrastmiddel sneller uit uw lichaam wordt gaat. Heeft u vochtbeperkingen, (cardiaal) overleg dan met uw behandelend arts. Geeft u borstvoeding? Wacht daarmee tot 24 uur na de injectie met contrastmiddel.

Allergische reactie

Als u reageert op het contrastmiddel en u vertrouwt het niet, neem dan contact op met uw huisarts. Vertel dat u een radiologisch contrastmiddel heeft gekregen. Geef ook door aan de afdeling Radiologie dat u een allergische reactie heeft gehad. Dan kan er een aantekening in uw dossier worden gemaakt. Meld bij ieder volgend onderzoek waarbij contrastmiddel in de bloedvaten wordt ingespoten, dat u hier allergisch op reageert.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek via de behandelend arts die de CT-scan voor u heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u vóór, tijdens of na het onderzoek vragen, dan kunt u de afdeling Radiologie bellen tussen 8.00 en 12.00 op het telefoonnummer dat in de afsprakenbrief staat.

Als u (nog) geen afspraak heeft, dan kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur bellen naar het telefoonnummer (050) 361 21 69.