• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

COPD

Print 

U kunt voor onderzoek en behandeling naar het UMCG worden verwezen als vermoed wordt dat u COPD heeft. Het UMCG is gespecialiseerd in de behandeling van deze ziekte en biedt een uitgebreid behandelpakket.

Wat is COPD

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het wordt ook wel chronische bronchitis of emfyseem genoemd, of omschreven als ‘de rek uit de longen’. Ook wordt nog wel eens gesproken over CARA. CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen) is een verzamelnaam die in het verleden gebruikt werd om luchtwegaandoeningen als astma, chronische bronchitis en longemfyseem aan te duiden.

COPD is een chronische longziekte die meestal pas na het veertigste levensjaar wordt ontdekt. COPD wordt bijna altijd veroorzaakt door roken. U kunt COPD krijgen als u zelf rookt of gerookt heeft en u kunt het krijgen door de rook van anderen in te ademen.

Hoe ontstaat het

Door het inhaleren van tabaksrook ontstaat er een ontsteking waarbij het slijmvlies in uw luchtwegen opzwelt en meer slijm aanmaakt. De ontsteking maakt uw luchtwegen meer prikkelbaar waardoor u snel kortademig wordt. Ook kunnen de spiertjes in uw luchtwegen zich gaan samentrekken. Uw luchtwegen worden hierdoor nauwer en u kunt moeilijker ademhalen. Ook kunnen longblaasjes worden beschadigd, waardoor u minder gemakkelijk zuurstof kunt opnemen.

Verloop van de ziekte

U kunt jarenlang COPD hebben zonder het te weten. Dit komt doordat bij de eerste klachten vaak niet de diagnose COPD wordt gesteld. De eerste klachten zijn meestal hoesten en kortademigheid en vaak worden deze klachten onterecht toegeschreven aan een simpele luchtwegontsteking of ouderdom. Ook kan schuldgevoel over het roken een rol spelen bij het pas laat stellen van de diagnose.

Bij COPD nemen klachten als hoesten en kortademigheid meestal toe bij mist, bij temperatuurswisselingen en bijvoorbeeld bij parfumluchten. Bij verder voortschrijden van de ziekte kunt u zich minder goed inspannen doordat u kortademig wordt. Vaak is uw longfunctie dan al gehalveerd, of nog verder afgenomen.

COPD is een ziekte die vaak langzaam voortschrijdt. De kortademigheid neemt steeds meer toe tot u zelfs in rust kortademig bent. Veel mensen gaan dan inspanning vermijden waardoor de ziekte verergert: door gebrek aan inspanning krijgt u een slechtere conditie, waardoor u weer meer last van kortademigheid krijgt enzovoort. De kwaliteit van uw leven gaat dan hard achteruit. U heeft steeds meer medicijnen nodig en ook een ziekenhuisopname kan noodzakelijk zijn.