• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Biopsie onder echogeleide

Print 

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een biopsie. Bij een biopsie – ook wel punctie genoemd – neemt de radioloog stukjes weefsel weg voor onderzoek. Op de afdeling Radiologie doen radiologen en medisch beeldvormings en bestralingsdeskundigen (MBB-ers) verschillende soorten diagnostisch onderzoek. Diagnostisch onderzoek heeft tot doel vast te stellen wat de oorzaak is van uw klachten. Meer informatie over röntgenonderzoek en het werk van de afdeling Radiologie vindt u via de link ‘Radiologische technieken’ onder aan deze pagina.

Hulpmiddelen bij het onderzoek

Bij dit onderzoek werkt de radioloog met een echoapparaat. Met dit apparaat kan hij de binnenkant van uw lichaam bekijken met geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zo hoge frequentie, dat ze voor het menselijke oor niet meer hoorbaar zijn. De taster van het echoapparaat zendt de geluidsgolven uit en vangt het weerkaatste geluid op. De computer van het echoapparaat zet het weerkaatste geluid om in een beeld dat op een beeldscherm te zien is.

Soms blijkt tijdens het onderzoek dat een CT-scan nodig is voor de biopsie. Een CT-scan is een soort röntgenafbeelding. Voor het maken van een CT-scan is een nieuwe afspraak nodig.

Meer informatie over de hulpmiddelen bij radiologisch onderzoek vindt u onder aan deze pagina via de link naar de tekst over het specialisme ‘Radiologie’.

Voorbereiding

Voor sommige biopsies is het nodig dat u nuchter bent. Dit betekent dat u vier uur voor de biopsie niet meer mag roken, eten en drinken. U krijgt bij het maken van de afspraak te horen of u nuchter moet zijn.

Het kan zijn dat u zich na het onderzoek slecht voelt. Het is daarom verstandig iemand mee te nemen zodat u na het onderzoek niet alleen naar huis hoeft te gaan.

Soms is het nodig dat u na de biopsie een nacht in het UMCG blijft ter observatie. Het is daarom verstandig om voor alle zekerheid nachtkleding en toiletartikelen mee te nemen. Meer informatie over ziekenhuisopname vindt u via de link onder aan de pagina.

Voorbereiding bij zwangerschap

Ongeboren kinderen zijn gevoelig voor röntgenstraling. Bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. U kunt hiervoor bellen met (050) 361 23 05. Soms wordt het onderzoek in overleg met uw behandelend arts uitgesteld.

Voorbereidingen bij suikerziekte

Als u gevraagd bent nuchter te verschijnen en suikerziekte heeft waarvoor u een dieet volgt en/of insuline gebruikt, is het misschien nodig contact op te nemen met uw behandelend arts. Dit kan nodig zijn omdat niet eten invloed heeft op uw bloedsuikerspiegel.

Voorbereidingen bij medicijngebruik

Mocht u medicijnen gebruiken dan mag u die voorafgaand aan het onderzoek innemen met een beetje water, ook wanneer u nuchter moet verschijnen.

Het onderzoek

U meldt zich bij de balie en neemt plaats in de wachtkamer. De radiologisch laborant haalt u op en brengt u naar de onderzoekskamer. U krijgt hier eerst uitleg over het verloop van het onderzoek.

Na de uitleg gaat u op een onderzoektafel liggen. Vervolgens zoekt de radioloog met het echoapparaat een gunstige plaats voor de biopsie. Als die is gevonden, ontsmet hij uw huid en krijgt u een plaatselijke verdoving. De radioloog prikt nu met een speciale naald die op de kop van het echoapparaat is bevestigd. Vervolgens haalt hij kleine stukjes weefsel weg. Dit is de eigenlijke biopsie. Meestal moet de radioloog een aantal keren wat weefsel weghalen voor hij voldoende weefsel heeft voor microscopisch onderzoek. Hierbij blijft de naald in dezelfde opening. De biopsie gaat vrij snel, maar kan wel pijnlijk zijn omdat de verdoving alleen voor uw huid werkt.

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengt de MBB-er u naar de wachtkamer. Hier blijft u drie kwartier ter observatie. Als alles goed gaat, mag u na die tijd weer naar huis. Soms is het nodig dat u een nacht ter observatie in het ziekenhuis wordt opgenomen. U wordt dan naar een verpleegafdeling gebracht.

Ook als u naar huis kunt is het verstandig om de rest van de dag rust te nemen. Gaat u zoveel mogelijk op de kant liggen waar geprikt is om nalekken te voorkomen. De dag na het onderzoek kunt u weer uw normale werkzaamheden hervatten. Wel is het raadzaam de eerste twee dagen niet te gaan sporten of zwaar te tillen. U kunt gedurende enkele dagen een weeïg gevoel hebben. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Hij vertelt u ook wanneer en hoe u de uitslag krijgt.

Vragen

Heeft u vóór, tijdens of na het onderzoek nog vragen, dan kunt deze gerust stellen. U kunt ook bellen tussen 9:00 en 12:00 uur met nummer (050) 361 23 05.

Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.