•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

MRSA eradicatie

Print 

​Bij u is de MRSA bacterie vastgesteld. MRSA staat voor ‘Methicilline Resistente Staphylococcus aureus’. Dit is een bacterie die ongevoelig is voor veel gebruikte antibiotica. Voor gezonde mensen kan deze bacterie weinig kwaad. Voor mensen die al ziek zijn of een gestoorde afweer hebben, kunnen er echter (nog) zieker van worden. Uw arts heeft met u gesproken over  het eradiceren van de bacterie (dat wil zeggen dat geprobeerd wordt om u van uw MRSA bacterie af te helpen). 

Symptomen

Gezonde mensen krijgen vrijwel nooit ziekteverschijnselen door MRSA en hebben dan ook niet door dat ze drager zijn van de bacterie. Als uw weerstand echter zwak is, kan MRSA infecties veroorzaken. In dit geval bent u vatbaarder voor bijvoorbeeld een huidinfectie, bloedbaaninfectie of een andere ontsteking.

Behandeling

De kans van slagen van eradicatie hangt af van de uitgebreidheid van kolonisatie en de aanwezigheid van risicofactoren zoals wonden, huidafwijkingen (eczeem) of de aanwezigheid van drains. Eventuele wonden dienen eerst goed genezen te zijn, alvorens met de MRSA-eradicatie behandeling gestart kan worden.
Uit ervaring en literatuur is bekend dat patiënten langdurig drager kunnen zijn. Door omstandigheden, zoals gebruik van antibiotica, kunnen kweken die eerder negatief waren voor MRSA, weer positief worden. Daarom worden bij patiënten die MRSA-positief zijn (geweest), gedurende enige tijd extra hygiënische maatregelen genomen. Indien een aantal sets kweken (meestal minstens drie) MRSA-negatief zijn en een termijn na de eerste negatieve kweekset verstreken is (vaak één jaar), wordt de patiënt in het UMCG weer als MRSA-vrij beschouwd (altijd in overleg met Infectiepreventie).

Voor eventuele aanvullende vragen of informatie kan u terecht op:
www.mrsa-net.nl