•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de verpleegafdeling

Print 

De dagindeling en regels zijn voor de meeste verpleegafdelingen gelijk. De algemene geldende regels leest u hieronder.

Als u zich heeft gemeld op de verpleegafdeling, heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen en uw opmerkingen en wensen kenbaar maken. Verder kunnen in dit gesprek de volgende onderwerpen en vragen aan de orde komen:

  • vragen over medicijnen die u gebruikt, een dieet dat u mogelijk volgt en vragen over eventuele overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen, voedingsmiddelen of materialen;
  • vragen over gegevens van uw contactpersoon, met wie de afdeling contact kan opnemen wanneer dat nodig is. Deze contactpersoon kan uw partner zijn of iemand anders die voor u belangrijk is. De contactpersoon kan in overleg met u informatie over uw gezondheidstoestand inwinnen bij het UMCG. Het is van belang dat de contactpersoon die u opgeeft ook uw juridische vertegenwoordiger kan zijn. Een juridische vertegenwoordiger is iemand die beslissingen voor u kan nemen als u dit zelf niet (meer) kunt, bijvoorbeeld als u verward bent of niet meer aanspreekbaar. Om uw privacy te beschermen geeft het UMCG geen inlichtingen en telefoonnummers aan anderen dan aan uw contactpersoon;
  • informatie over de dagindeling op de verpleegafdeling.

Het is ook mogelijk dat u dit opnamegesprek al heeft gehad tijdens een bezoek aan de polikliniek.

Bent u tijdens het opnamegesprek iets vergeten, spreek dan gerust de verpleegkundige of een medewerker van de afdeling aan. Na het opnamegesprek zal de verpleegkundige u een kamer en bed toewijzen en u wegwijs maken op de afdeling.

Identificatiebandje

U krijgt tijdens het opnamegesprek een polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en UMCG-nummer. Het is van belang dat u het bandje tijdens uw verblijf omhoudt. Onder alle omstandigheden is dan te achterhalen wie u bent.

Uw verblijf in het ziekenhuis

Bij uw verzorging zijn heel wat medewerkers betrokken. U kunt onder andere te maken krijgen met verpleegkundigen, voedingsassistenten, fysiotherapeuten en artsen. De verpleegkundige is van al deze medewerkers uw centrale aanspreekpunt. Meer informatie over met wie u maken krijgt, vindt u via de link onder aan deze pagina.

Als u niet in bed hoeft te liggen of niet op een onderzoek wacht, kunt u van de verpleegafdeling af. Er zijn verschillende plaatsen waar u kunt zitten en diverse voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Laat de verpleegkundige weten dat u de afdeling verlaat en hoe lang u denkt weg te blijven. U kunt ook gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes op de afdeling zelf.

Bezoek

U kunt dagelijks bezoek ontvangen. Over het algemeen is dat mogelijk van 15.00 tot 20.00 uur. De tijden kunnen per verpleegafdelingafdeling verschillen. Meer informatie over bezoekuren vindt u via de link onder aan deze pagina (u surft dan naar de site voor bezoekers).

Weekendverlof

Wordt u opgenomen vanwege een operatie, maar wordt u niet dezelfde week geopereerd dan kunt u in de meeste gevallen met (weekend)verlof. Dit is afhankelijk van uw toestand en de voorbereiding op de operatie. Het verlof kan pas ingaan als alle zorgverleners bij u langs zijn geweest. Dit is meestal om 18.00 uur. Wilt u met (weekend)verlof, overlegt dit dan met de arts. De verpleegkundige spreekt met u af wanneer het verlof begint en eindigt.