• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verschillende vormen van erfelijkheid

Print 

Er zijn verschillende vormen van erfelijkheid. In sommige situaties is een familie bekend met een erfelijke aandoening. Dit komt soms pas aan het licht nadat het uitgezocht is in de familie. In andere situaties blijkt een aandoening erfelijk te zijn, terwijl die niet in de familie voorkomt.

Autosomaal dominante erfelijkheid

Een autosomaal dominante aandoening kan van ouder op kind overerven. Meestal is dit al bekend in de familie, maar dit kan ook aan het licht komen, nadat het is uitgezocht.

Autosomaal recessieve erfelijkheid

Een autosomaal recessieve aandoening komt meestal niet eerder in de familie voor, maar is wel erfelijk. Beide ouders zijn drager van de erfelijke aanleg, zonder ziek te zijn.

Geslachtsgebonden erfelijkheid

Een geslachtsgebonden erfelijke aandoening komt soms eerder in de familie voor: alleen bij mannen. Vrouwen zijn drager van de erfelijke aanleg, (meestal) zonder de aandoening te hebben en hebben een verhoogde kans op een zoon met de aandoening.

Chromosomale aandoeningen en erfelijkheid

Een chromosomale aandoening komt niet altijd eerder in de familie voor. Bij een chromosomale aandoening is er sprake van een afwijking in de structuur van het DNA of in het aantal chromosomen (te veel of te weinig). Hierdoor ontstaan aangeboren afwijkingen. 

Multifactoriële erfelijkheid

Een multifactoriële erfelijke aandoening komt meestal niet eerder in de familie voor. Zowel erfelijke als niet-erfelijke factoren spelen een rol in het ontstaan van de aandoening.

Andere vormen van erfelijkheid

Er zijn nog andere vormen van erfelijkheid mogelijk, maar die zijn veel zeldzamer.