• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers

Onze werkwijze

Print 

Verwijzing

Bij erfelijkheidsonderzoek wordt uitgezocht of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is. Als u zich afvraagt of de aandoening of afwijking die u heeft, of die in de familie voorkomt erfelijk is, kunt u dit laten onderzoeken. Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica.

Kosten

De basisverzekering vergoedt alle kosten van het genetisch onderzoek. De kosten van erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek zijn meestal hoger dan uw eigen risico. Uw (verplicht en eventueel vrijwillig) eigen risico zal daarom worden aangesproken als u dit nog niet heeft verbruikt. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Meer informatie over kosten vindt u ook via het linkermenu.

Familieformulier

Bij de uitnodiging, sturen wij vaak een familieformulier mee. Wij vragen u dit formulier in te vullen en tijdig terug te sturen. De familiegegevens worden tijdens de voorbereiding verwerkt in een stamboom.

Het bezoek op de polikliniek

Bij het eerste bezoek heeft u een afspraak met een arts of een genetisch consulent. Bij dit gesprek komen uw vragen aan de orde en wordt met u besproken welke stappen ondernomen kunnen worden om antwoord te krijgen op uw vragen. Wij adviseren u uw vragen op te schrijven en mee te nemen.
Bij sommige gesprekken is een maatschappelijk werker aanwezig.

Het webconsult

U kunt uitgenodigd worden voor erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek bij de afdeling Klinische Genetica van het UMCG met behulp van webconsult. Het webconsult zal met het internetsysteem WebEx plaatsvinden. In deze handleiding kunt u lezen hoe u zich goed kunt voorbereiden op uw webconsult.

Onderzoek

Om duidelijkheid te krijgen over oorzaak van de aandoening kan er aanvullend lichamelijk onderzoek, een bloedafname of onderzoek door en andere specialist worden verricht. Pas daarna kan iets gezegd worden over (herhalings)kansen. Aan het einde van het gesprek wordt het vervolgtraject met u besproken.

Tijdsduur

Zorgvuldig en uitgebreid erfelijkheidsonderzoek kost vaak veel tijd. Een gesprek duurt 45 minuten tot een uur. Houdt u er rekening mee dat het erfelijkheidsonderzoek wel drie tot acht maanden kan duren, gerekend vanaf het eerste gesprek.

Eindbrief

Aan het einde van het erfelijkheidsonderzoek ontvangt u zelf een samenvattende brief. Uw specialist en/of huisarts ontvangen een kopie van de brief.