• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kosten van erfelijkheidsonderzoek

Print 

​​​​De basisverzekering vergoedt alle kosten van het genetische onderzoek. De kosten van erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek zijn meestal hoger dan uw eigen risico. Uw verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico word dus aangesproken, als u dit nog niet heeft verbruikt. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor het doen van erfelijkheidsonderzoek worden naast uw bezoek aan de polikliniek verschillende werkzaamheden verricht door de artsen en genetisch consulenten. Dit gebeurt zowel vóór als na het gesprek op de polikliniek. Vaak wordt aanvullend genetisch onderzoek in het laboratorium gedaan. Ook dit zijn kostbare onderzoeken.

Kosten

Voor erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek ​zijn voor 2020 3 tarieven vastgesteld:

  • voor een enkelvoudig consult
  • voor complexe counseling
  • voor presymptomatisch onderzoek

Enkelvoudig consult

De kosten voor een enkelvoudig consult zijn 519,24 euro. Een enkelvoudig consult bestaat meestal uit 1 gesprek, waarna geen vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden. Ook is het niet nodig om (veel) informatie op te vragen of literatuuronderzoek te doen. Na een enkelvoudig consult krijgt de patiënt wel altijd een brief. Er is ook sprake van een enkelvoudig consult bij dragerschapsonderzoek naar een autosomaal recessieve ziekte waarbij de mutatie in de familie bekend is.

Complexe counseling

De kosten voor complexe counseling zijn 1.638,24 euro. Bij complexe counseling is altijd sprake van vervolgonderzoek (laboratoriumonderzoek, onderzoek door andere specialisten, het opvragen van medische gegevens van familieleden, literatuuronderzoek, gesprekken met de maatschappelijk werkster, lichamelijk onderzoek). Vaak vinden ​​meerdere gesprekken plaats (op de afdeling en/of telefonisch).

Presymptomatisch onderzoek

De counseling voor het presymptomatisch onderzoek kost ook 1.638,24 euro. Dit is het onderzoek naar dragerschap van een in de familie bekende mutatie voor een ernstige aandoening, die gevolgen kan hebben voor de eigen gezondheid. Het presymptomatische onderzoek is middelmatig complex.

Laboratoriumonderzoek wordt apart gedeclareerd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang en het soort onderzoek. Het minimale tarief hiervoor is altijd hoger dan het verplichte eigen risico.

Data declaraties en uw eigen risico

De gehanteerde tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen de declaratie dateren op de datum van het eerste contact met de patiënt.

Bij complexe counseling, die meerdere maanden kan duren, is het mogelijk dat deze over de grens van een kalenderjaar (december/januari) loopt. Duurt de totale counseling ook meer dan 120 dagen, dan moet de declaratie volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit in tweeën worden geknipt: 519,24 euro in het ene jaar (1e deel) en 1119,- euro (2e deel) in het volgende jaar. Hierdoor kan het gebeuren dat de verzekeraar deze bedragen in 2 op elkaar volgende jaren met uw eigen risico verrekent. Dit kan ook het geval zijn als het laboratoriumonderzoek in een ander kalenderjaar wordt gedaan dan het jaar waarin het gesprek met de zorgverlener is.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram