• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek rondom de zwangerschap

Print 

Uw verloskundige, huisarts of specialist kan u verwijzen naar het team prenatale diagnostiek Klinische van Genetica. U kunt een afspraak hebben:

 • voordat er prenatale diagnostiek wordt gedaan
 • na afwijkende uitslagen van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie
 • als er afwijkingen op de echo zijn gezien. 

Voorafgaand aan prenatale diagnostiek

De klinisch geneticus of genetisch consulent spreekt op de polikliniek met zwangeren en hun partner die al eerder erfelijkheidsonderzoek hebben gehad en nu een onderzoek tijdens de zwangerschap willen. Tijdens dit gesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de zwangerschap
 • de aandoening waar onderzoek naar gedaan kan worden
 • de voor- en nadelen van een onderzoek
 • het maken van een keuze en het omgaan met eventuele dilemma’s
 • de gang van zaken van het onderzoek en uitslagen.

Het beste tijdstip voor een afspraak is rond 8-9 weken van de zwangerschap. Direct na het gesprek wordt een echo gemaakt om te kijken hoever de zwangerschap is gevorderd. Daarna heeft u een gesprek met de gynaecoloog  en wordt indien nodig een afspraak gemaakt voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. 

Na afwijkende uitslagen vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Als na een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie een afwijking in de chromosomen van het ongeboren kind gezien is, volgt er een gesprek met de klinisch geneticus of genetisch consulent. Dit gesprek gaat over:

 • de chromosoomafwijking
 • de keuzemogelijkheden en het maken van een keuze
 • omgaan met dilemma’s.

Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over het vervolg. U krijgt een brief met een samenvatting van het gesprek.

Afwijkingen op de echo

U kunt verwezen worden naar een klinisch geneticus of genetisch consulent als er een op een echo een afwijking is vastgesteld bij het ongeboren kind. Tijdens dit gesprek wordt onder andere gesproken over:

 • de zwangerschap
 • de gezondheid van de (aanstaande) ouders en familie
 • de aandoening waar onderzoek naar gedaan kan worden
 • de soorten onderzoek bij het ongeboren kind
 • de gang van zaken van het onderzoek en de uitslag
 • de voor- en nadelen van onderzoek
 • het maken van een keuze en omgaan met dilemma’s.

Aanvullende informatie

De klinisch genetici en genetisch consulenten werken nauw samen met de gynaecologen van de afdeling Prenatale diagnostiek van het UMCG, het Prenataal diagnostisch centrum van de Isala Klinieken in Zwolle en de afdeling Prenatale diagnostiek van het Medisch Centrum Leeuwarden.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram