• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Uitslag

Print 

​Ongeveer 6 weken nadat we het bloed van beide partners binnen hebben, krijgt u de uitslag van het onderzoek. Als de vrouw al zwanger is, is dat ongeveer 4 weken. De uitslag krijgt u van de huisarts bij wie u de test heeft aangevraagd. De uitslag vertelt of u beiden drager bent van dezelfde ziekte of niet.

Betrouwbaarheid

Met de dragerschapstest kan bij de overgrote meerderheid van de dragerparen het dragerschap voor de ziekten uit de test worden aangetoond. Er is altijd wel een kans dat beide partners drager zijn voor dezelfde ziekte, ook al heeft de test dit niet aangegeven. Deze kans is alleen wel heel erg klein.

De test wordt uitgevoerd in het laboratorium voor DNA-diagnostiek van het UMCG. In dit gecertificeerde laboratorium worden alle DNA-onderzoeken uit Noord-Nederland gedaan. Het laboratorium heeft ook al veel ervaring met deze test.

Heel soms gaat er iets mis met de test, waardoor er geen uitslag gegeven kan worden. Dan moet het paar opnieuw bloed geven. Als dat zo is, nemen we contact op met de huisarts die de test heeft aangevraagd.

Beiden drager

Als uit de test blijkt dat beide partners drager zijn van dezelfde ziekte, verwijst de  huisarts die de test heeft aangevraagd ze door naar een afdeling Klinische Genetica van een ziekenhuis in de buurt. Hier krijgen ze uitleg over de uitslag en een gesprek over de mogelijke vervolgkeuzes. Ook krijgen ze hulp bij hun keus en de vervolgstappen.

Vervolgkeuzes vóór zwangerschap

Als beide partners drager zijn maar de vrouw nog niet zwanger is, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Op een natuurlijke manier zwanger worden en tijdens de zwangerschap een prenatale test doen. Als blijkt dat het kind de ziekte heeft geërfd, kunt u de zwangerschap afbreken of u beter voorbereiden op een kind met de ziekte.
 • Op een natuurlijke manier zwanger worden, verder niets doen en de kans op de ziekte accepteren.
 • Via reageerbuisbevruchting zwanger worden en vooraf een embryoselectie laten doen (IVF/ICSI). Alleen embryo’s zonder de ziekte woorden teruggeplaatst in de baarmoeder.
 • Bevruchting met donorzaad of een donoreicel
 • Adoptie
 • Besluiten om geen kinderen te krijgen met deze partner

Opties tijdens zwangerschap

Als beide partners drager zijn en de vrouw nog al zwanger is, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Een prenatale test doen. Als blijkt dat het kind de ziekte heeft geërfd, kunt u de zwangerschap afbreken of u beter voorbereiden op een kind met de ziekte.
 • Verder niets doen en de kans op de ziekte accepteren.

Alleen gedeeld dragerschap

We testen niet of een individu drager is, maar of een paar drager is. We laten met de test dus weten of een paar drager is van dezelfde ziekte of niet. De kans op een ziek kind is namelijk alleen verhoogd als beide partners drager zijn van dezelfde erfelijke ziekte. Dragerschap van 1 van de partners heeft geen medische gevolgen: de drager wordt niet ziek en een toekomstig kind kan alleen maar drager worden, en niet ziek.

Alleen voor deze relatie

De uitslag van de dragerschapstest geldt alleen voor de combinatie van de 2 partners die de test hebben gedaan. Als u in de toekomst met een andere partner kinderen wilt, moet u een nieuwe test doen en kan de uitslag anders zijn. Als de nieuwe partner eerder dezelfde test met een andere partner heeft gedaan en we dus voor beiden aparte resultaten hebben, moet u in elk geval een nieuwe aanvraag doen. De huisarts overlegt dan met het laboratorium of er nieuw bloed nodig is.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram