• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Print 
UMCG Klinische Genetica AlgemeenBekijk Film
  
​​

Als u zich afvraagt of de aandoening of afwijking die u heeft of die in de familie voorkomt erfelijk is, kunt u dit laten onderzoeken. Uw huisarts of specialist kan u dan verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica voor erfelijkheidsonderzoek. Uit onderzoek blijkt dat er vaak geen verhoogd risico is. In veel gevallen kunnen we u na het erfelijkheidsonderzoek geruststellen.

Verwijzing voor erfelijkheidsonderzoek

U kunt doorverwezen worden voor erfelijkheidsonderzoek als:

  • uzelf mogelijk een erfelijke of aangeboren aandoening heeft, of mogelijk drager bent van een erfelijke aandoening.
  • u een kind heeft met een aangeboren aandoening.
  • In uw familie een aandoening voorkomt waarvan uitgezocht moet worden of die erfelijk is.

Tijdsduur

Zorgvuldig en uitgebreid erfelijkheidsonderzoek kost vaak veel tijd. Hou er rekening mee dat de uitslag 3-8 maanden kan duren, gerekend vanaf het eerste gesprek.

Kosten

De basisverzekering vergoedt alle kosten van het genetisch onderzoek. De kosten kunnen gevolgen hebben voor het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. Als u vragen hierover heeft, kunt u die stellen aan uw zorgverzekeraar.

Doel erfelijkheidonderzoek

Erfelijkheidsonderzoek kan om verschillende redenen zinvol zijn. We kunnen uitzoeken of er sprake is van een erfelijke aandoening of van dragerschap van een erfelijke aandoening. En we kunnen uitzoeken of er sprake is van een verhoogde kans op een erfelijke aandoening bij eventuele (volgende) kinderen.

Bij verhoogde kans

Als u een verhoogde kans heeft op een erfelijke aandoening, bespreken we met u welke keuzes u heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld periodieke controles door een specialist zijn. Ook kunnen we keuzes over gezinsvorming en onderzoeksmogelijkheden voor en tijdens een zwangerschap met u bespreken.

Meer informatie

In de brochure Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting leest u meer over erfelijkheidsonderzoek en laboratoriumonderzoek (chromosomen- en DNA-onderzoek).

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram