•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wie en hoe kunt u naar de GEO-polikliniek verwijzen?

Print 

Er wordt gestreefd om de GEO-polikliniek van het UMCG tot een derdelijns centrum te vormen. Bij voorkeur wordt een kind eerst door een kinderarts gezien bij een nieuw vastgestelde ontwikkelingsachterstand. Wij verwachten dat er al enig onderzoek verricht is door de kinderarts en/of het regionale diagnostiek team. Zodoende proberen wij de basiszorg zo veel mogelijk in de eigen regio te laten.

Als met dat onderzoek geen diagnose wordt gevonden, dan kunt u patiënten (onafhankelijk van leeftijd en bijkomende aangeboren afwijkingen) verwijzen indien zij voldoen aan de volgende verwijscriteria:

  • Een IQ < 70 of een (geschat) IQ tenminste twintig punten lager dan op basis van de familie verwacht mag worden.

  • Opvallende spraak- of motorische ontwikkelingsachterstand (voordat een IQ test mogelijk is)

  • Gedragsproblemen in combinatie met een IQ < 80 of dysmorfieën of aangeboren afwijkingen.

U kunt uw patiënt verwijzen door een verwijsbrief te sturen naar:
GEO-polikliniek
Afdeling Klinische Genetica
Huispostcode CB51
UMCG
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

In verband met de hoge opbrengst heeft het onze voorkeur dat array-onderzoek (gedetailleerd chromosomenonderzoek) al is verricht alvorens de patiënt op de GEO-polikliniek komt. Als u het bespreken van de uitslag lastig vindt, dan is het ook mogelijk om de array-aanvraag (EDTA-bloed + formulier) tegelijk met de verwijzing (verwijsbrief) in te sturen. De uitslag wordt dan door ons op de GEO-polikliniek besproken.
Het aanvraagformulier voor de array vindt u op de afdelingswebsite Genetica.

De bijbehorende folder “Chromosomenonderzoek” kunt u daar ook vinden. Die folder kunt u na de counseling meegeven aan de patiënt en/of ouders.
Via de NVK-website is de bijbehorende richtlijn voor counseling van array-onderzoek te vinden.

Als u geen array-onderzoek kunt of wilt aanvragen, dan kunt u de patiënt alsnog naar de GEO-polikliniek verwijzen. Het array-onderzoek (inclusief counseling) wordt dan geregeld door de coördinator van de GEO-polikliniek. 

De kosten van het array onderzoek worden rechtstreeks gedeclareerd op de zorgverzekering van de patiënt en komen niet ten laste van uw instellingsbudget. Bij patiënten van 18 jaar en ouder gaat dit ten koste van het eigen risico.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram