•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wat is de werkwijze van de GEO-polikliniek?

Print 

Voorafgaand aan het eerste polibezoek

Voor het eerste bezoek aan de GEO-polikliniek verzamelen we zoveel mogelijk informatie over het onderzoek dat al eerder bij uw kind is gedaan. Soms is het nodig om alvast bloedonderzoek te doen voordat u en uw kind naar onze polikliniek komen. Dit kan ook bloedonderzoek bij de ouders zijn. Als er van te voren bloedonderzoek nodig is, dan belt een medewerker van de GEO-polikliniek u van tevoren.

Het eerste gesprek

De eerste afspraak op de polikliniek vindt plaats als alle medische informatie en/of de uitslag van het bloedonderzoek bij ons binnen is. U maakt daar kennis met de klinisch geneticus die gedurende het hele traject de hoofdbehandelaar is. De eeste afspraak kan in het UMCG zijn, maar kan ook in een ander ziekenhuis zijn, zoals het MCL (Leeuwarden), het Refaja ziekenhuis (Stadskanaal) of de Isala Klinieken (Zwolle).
Tijdens het eerste polikliniek bezoek worden de medische gegevens met u doorgenomen. We doen een lichamelijk onderzoek bij uw kind en bespreken welk verder onderzoek er nodig is en waarom. Als er direct een verklaring voor de ontwikkelingsachterstand wordt gevonden, dan bespreekt de klinisch geneticus dat met u. De eigen arts van uw kind wordt ook hierover geïnformeerd en krijgt zo nodig advies.

Vervolgbezoek aan het GEO-team

Als er bij het eerste polibezoek geen of een onduidelijke verklaring wordt gevonden, dan maken we soms voor u en uw kind een vervolgafspraak waarbij verschillende medisch specialisten uit ons team uw kind onderzoeken. Dit wordt een multidisciplinaire aanpak genoemd. Welke kinderen voor dit spreekuur worden uitgenodigd en welke specialisten dat zijn, is afhankelijk van de klachten die uw kind heeft. Meestal zijn dit in ieder geval een kinderneuroloog en een kinder- en jeugdpsychiater. Maar er kan bijvoorbeeld ook onderzoek door een oogarts gedaan worden. Dit bezoek aan het GEO-team duurt ongeveer een halve dag.

Na de onderzoeken door de medisch specialisten is er een korte pauze. Tijdens deze pauze overleggen de specialisten met elkaar. Aansluitend bespreekt de coördinator van de GEO-polikliniek de bevindingen van de specialisten met u. U hoort dan ook of er verder onderzoek nodig is.

Soms worden het eerste polibezoek en het bezoek aan het GEO-team gecombineerd op één dag. Dit hangt af van de ernst van de ontwikkelingsachterstand en de klachten die uw kind heeft.

De afronding

De duur van het GEO-traject hangt af of er verder onderzoek nodig is. Houd er rekening mee dat de uitslag van sommige genetische onderzoeken pas na een aantal maanden bekend is. Zo nodig houden we u en de verwijzende arts op de hoogte van tussentijdse bevindingen. De klinisch geneticus of de coördinator van de GEO-polikliniek bespreekt met u hoelang het duurt voordat de uitslag bekend is.

Of we nu wel of geen oorzaak vinden, we ronden het traject altijd af met een brief. In deze brief beschrijven we wat we hebben gedaan, zo mogelijk wat de diagnose is en de begeleidingsadviezen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram