•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kindervoedingsteam

Print 

​​

Het kindervoedingsteam van het Beatrix Kinderziekenhuis richt zich op herkennen, voorkomen en behandelen van ondervoeding bij kinderen die voor behandeling in het Beatrix Kinderziekenhuis komen. Het doel is voorkomen van aan ondervoeding gerelateerde complicaties en daarmee een vermindering van opnameduur.

De diagnose bepaalt welke behandeling het kind krijgt. Als blijkt dat een kind daarnaast ook in een slechte voedingstoestand is, of een verhoogd risico heeft op ondervoeding, adviseert het kindervoedingsteam de behandelende artsen en diëtisten over de voedingsbehandeling tijdens de opname.

Daarnaast worden kinderen behandeld die worden aangemeld door poliklinisch werkende kinderartsen van het Beatrix Kinderziekenhuis of via verwijzing door perifeer werkende kinderartsen vanuit de Noordelijke regio. Veelal betreft het kinderen met langdurig bestaande complexe voedingsproblemen. Deze kinderen komen op de voedingspoli. Ook kinderen die voor een PEG-plaatsing worden aangemeld, worden beoordeeld op de voedings- of kinderMDL (Maag-, Darm-, en Leverziekten) poli. Soms wordt afgezien van het aanleggen van een PEG, als de inschatting is dat het kind binnen redelijk tijd zelf voldoende kan leren eten om aan zijn behoefte te voldoen.

Samenstelling kindervoedingsteam

Het kindervoedingsteam is een multidisciplinair team, bestaande uit: 

  • Dr. H.A. Koetse (kinderarts MDL), E.A. (Ellis) Mackenzie (kinderverpleegkundige) en M.G. (Marianne) Zwolsman  (diëtist). Deze medewerkers zijn zowel klinisch als poliklinisch actief.
  • B. (Betsie) de Rouw (diëtist), werkt voornamelijk klinisch.
  • Dr. P.F van Rheenen (kinderarts MDL) heeft een adviserende rol.  Daarnaast is er intensieve samenwerking met de PEG-verpleegkundigen (G. Sekema en A. de Bruyn) en kinderpsycholoog (B. Wijnberg).​


Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram