•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Over diëtetiek

Print 

Sector A

Binnen sector A zijn meerdere diëtisten werkzaam, verdeeld over team A1 en team A2.
De diëtisten van team A1 behandelen de patiënten poliklinisch onder het specialisme diabetes mellitus, endocrinologie, metabole ziekten, allergie en dermatologie.
De diëtisten van team A2 geven een persoonlijk voedingsadvies aan patiënten die behandeld worden bij een van de volgende specialismen: algemene interne ziekten, longziekten, reumatologie, nefrologie, dermatologie, infectieziekten, cardiologie, thoraxchirurgie, neurologie en neurochirurgie. Daarnaast zijn zij betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten die getransplanteerd zijn met nier, pancreas, long of hart.  Zij werken zowel klinisch als poliklinisch.
Alle diëtisten werken alleen op verwijzing van een specialist werkzaam in het UMCG.

Sector B

De diëtisten die werkzaam zijn binnen sector B geven een persoonlijk voedingsadvies aan patiënten die behandeld worden bij één van de volgende specialismen: Chirurgie, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Oogheelkunde, Orthopedie, Orthodontie, Plastische chirurgie, Traumatologie, Vrouwenoncologie en Urologie. De diëtist kan betrokken worden bij de behandeling tijdens opname in de kliniek, maar ook bij de poliklinische behandeling. Als u een afspraak wilt maken met de diëtist op de polikliniek, dan heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts in het UMCG.

Sector C

Binnen sector C zijn de diëtisten werkzaam in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Daarnaast zijn zij werkzaam op de psychiatrie volwassenen en de gynaecologie. De kindergeneeskunde  behandelt kinderen vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Alle specialismen kunnen gebruik maken van de diëtetiek. Binnen sector C zijn een aantal expertisecentra waarin de diëtisten participeren, namelijk  transplantatie geneeskunde, metabole ziekten, cystic fibrosis en hyperinsulinisme. Daarnaast zijn de  algemene en sociale pediatrie, cardiologie,  maag-darm-lever, neurologie, nierziekten en oncologie belangrijke specialismen voor de diëtetiek kindergeneeskunde.
Behandeling van ondervoeding bij kinderen is een aandachtsgebied dat specialisme overstijgend en volop in de aandacht is.  Voor de gynaecologie en voor opgenomen patiënten van de psychiatrie is wekelijks een aantal uren beschikbaar. De diëtisten werken zowel klinisch als poliklinisch.  Ze werken alleen op verwijzing van de behandelend arts in het UMCG.

Diëtisten Comprehensive Cancer Center (CCC)

De diëtisten van het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center begeleiden de patiënten van de medische oncologie, longenoncologie, hematologie en radiotherapie met voedingsproblemen rondom de behandeling. De diëtist kan betrokken worden bij de behandeling tijdens een opname, bij een behandeling op het dagcentrum of bij de poliklinische behandeling. Daarnaast nemen de diëtisten deel aan de landelijke en regionale werkgroepen zoals de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie (LODHS). Ook binnen het UMCG zijn de diëtisten van CCC vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist kan u verwijzen naar een diëtist van het CCC.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram