• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Centrum voor Orale Implantologie

Print 

Opstellen behandelplan

Tijdens uw eerste bezoek aan het Centrum voor Orale Implantologie bespreekt u uw klachten en wensen met een gespecialiseerde tandarts en een implantoloog. Zij onderzoeken uw gebit en eventueel worden er röntgenfoto's en gebitsmodellen gemaakt.

De tandarts en de implantoloog stellen samen met u het behandelplan op. Meestal kunnen de artsen op dat moment vaststellen of u in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling. Als dit mogelijk het geval is, wordt een aanvraag bij uw zorgverzekeraar ingediend voor vergoeding van de behandelkosten. Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding, dan wordt voor u een kostenbegroting opgesteld.

Beoordeling zorgverzekeraar

Het aanvraagformulier, de relevante onderzoeksgegevens en de gebitsmodellen worden naar de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar gestuurd. De adviserend tandarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor vergoeding van het ingediende behandelplan. Dit gebeurt op basis van wettelijke richtlijnen en polisafspraken. Soms maakt de adviserend tandarts zelf een afspraak met u om een beter beeld te krijgen van uw gebitsproblematiek. Als de adviserend tandarts vindt dat u de aangevraagde implantologische zorg nodig heeft, geeft hij toestemming voor de uitvoering van het behandelplan. Ook geeft hij aan of u een eigen bijdrage moet betalen.

Negatief advies

Als de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor de behandeling, worden de mogelijke alternatieven met u overlegd. Als u besluit de behandeling op eigen kosten te laten uitvoeren dan wordt voor u een kostenbegroting opgesteld.

Als u het oneens bent de beslissing van uw zorgverzekeraar dan kunt hierop in beroep gaan door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De toestemmingsprocedures en de berekeningen van uw eigen bijdrage verschillen per zorgverzekeraar en verzekering. Informeer daarom goed bij u zorgverzekeraar hoe dit in uw geval is geregeld.

Het UMCG brengt uw eigen bijdrage rechtstreeks bij u in rekening. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u mogelijk een deel daarvan van uw zorgverzekeraar terug krijgen.

Uitvoering behandelplan

Als uw zorgverzekeraar toestemming heeft verleend voor de behandeling, of als u zelf akkoord bent met de voorgestelde behandeling, dan wordt gestart met het behandelplan. Tijdens uw behandeling bij het Centrum voor Orale Implantologie zijn de onderstaande zaken van belang:

  • Als u vragen heeft over de behandeling en zaken die daarmee te maken hebben, kunt u deze stellen aan uw behandelend tandarts of implantoloog.
  • Als er wijzigingen zijn in uw verzekeringssituatie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van het Centrum voor Orale Implantologie, telefoon (050) 361 25 61. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de vergoeding van uw verdere behandeling.

Na uw behandeling

Nadat uw behandeling is afgerond, blijft u nog een half jaar onder controle bij het Centrum voor Orale Implantologie. Na deze periode wordt u verwezen naar uw huistandarts. Als u geen huistandarts heeft, dan kan het Centrum voor Orale Implantologie u helpen bij het vinden van een geschikte tandarts. Uw zorgverzekeraar kan u hierbij ook helpen.

Als er dringende redenen zijn om voor een langere periode bij het Centrum voor Orale Implantologie onder behandeling te blijven, dan wordt contact opgenomen met de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram