• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

GigaGaaf!

Print 
Bekijk de video
Een gezond kindergebitAdviezen over de verzorging van het kindergebit
  

​​​​​​​​Samenvatting GigaGaaf! onderzoek

In 2011 had in Nederland 41% van de 5-jarigen cariëservaring. Belangrijke risico-indicatoren van cariës bij kinderen zijn sociaaleconomische status van ouders en etniciteit. Het doel van het GigaGaaf! onderzoek is het evalueren van een community-based (Combas)-aanpak om de mondgezondheid van jonge kinderen te bevorderen waarbij een verwijssysteem en samenwerking wordt opgezet tussen mondzorgprofessionals, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van consultatiebureaus. De doelgroepen zijn jonge kinderen vanaf 6 maanden en hun ouders. Kinderen worden vanaf de doorbraak van het eerste tandje verwezen door een jeugdarts naar een mondzorgprofessional zodat de ouders (en later het kind) al vanaf het eerste tandje de juiste preventieve gedragingen aanleren. De mondzorgprofessionals werken volgens de methode Non Operative Caries Treatment Programme (NOCTP), of ook wel bekend als de Gewoon Gaaf methode. In deze methode ligt de focus op het aanleren van gezond gedrag met betrekking tot de mondgezondheid van het kind volgens de adviezen van het Ivoren Kruis. In NOCTP is het terugkominterval voor controlebezoeken aan de tandartspraktijk en de noodzaak van additionele preventie gebaseerd op een individuele risico-analyse. Zowel in Noord-Nederland als in Den Haag is een interventie- en een controlegroep samengesteld. In Noord-Nederland zijn drie plaatsen benoemd als interventiegroep, en drie plaatsen als controlegroep. De interventiegroep krijgt de GigaGaaf! interventie en de controlegroep krijgt care as usual. Naast een effectevaluatie naar de mondgezondheid van de kinderen op 5-jarige leeftijd en naar kennis en gedrag van de ouders, zullen een procesevaluatie en een kosteneffectiviteitsanalyse worden uitgevoerd.
 
In het project zijn samenwerkingsverbanden tussen consultatiebureaus en tandartspraktijken opgezet. Diverse materialen zijn ontwikkeld voor de GigaGaaf! interventie zoals een verwijskaart voor de eerste afspraak bij de tandartspraktijk voor kinderen van 6 maanden; een voorlichtingsfolder en een voorlichtingsfilm voor ouders over mondverzorging en mondgezondheid van hun kind, inclusief kaart met daarop de link naar de website van deze film; twee posters voor het consultatiebureau over suiker in dranken en over tandartsbezoek; een leidraad voor consultatiebureaus en een leidraad voor tandartspraktijken. De GigaGaaf! interventie is gestart bij 5 consultatiebureaus en 21 tandartspraktijken in Den Haag, Oost-Groningen en in Coevorden. Er zijn scholingsbijenkomsten georganiseerd voor consultatiebureau teams, en scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor mondzorgprofessionals en 21 tandartspraktijken bezocht voor scholing op locatie. De data-verzameling is gestart in juni 2015 bij ouders van kinderen van 6 maanden bij 10 consultatiebureaus in Den Haag en in Noord-Nederland. De kinderen die meedoen aan het GigaGaaf onderzoek, zowel in de interventie- als in de controlegroep, worden gevolgd tot en met de leeftijd van 5 jaar.

Het GigaGaaf! onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, TNO, Child Health en Institute for Medical Technology Assessmentvan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volg ons op sociale mediaFacebook