• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek

Print 

Naast het opleiden van tandartsen en mondhygiënisten en het behandelen van patiënten doen wij wetenschappelijk onderzoek. Het doel van ons wetenschappelijk onderzoek is een betere diagnose en een betere behandeling van aandoeningen in de mond.

Hiervoor onderzoeken we ziekteprocessen in de mond op klinisch niveau. Daarnaast bestuderen we effecten van aandoeningen in de mond. Dit doen we samen met andere medische disciplines, binnen en buiten het UMCG.

Het onderzoek van het CTM is ondergebracht in de programma’s van de research institutes SHARE, GUIDE, W.J. Kolff en de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek binnen het CTM richt zich op 2 aandachtsgebieden:

  • herstel van functie met behulp van biomaterialen
  • parodontale en peri-implantaire infecties.

Beide gebieden hebben het verbeteren van kwaliteit van leven als thema.

Buiten deze vakinhoudelijke onderzoeksinspanning binnen de onderzoeksinstituten is er ook sprake van onderzoeksmatige benadering vanuit de opleiding Mondzorgkunde. We nemen deel aan het lectoraat Transparante Zorgverlening. Dit lectoraat richt zich op het verbeteren van paramedische en verpleegkundige zorg. Gezien de nauwe samenwerking van de RUG en de Hanzehogeschool voor de opleiding Mondzorgkunde, die in zijn geheel binnen het CTM is gepositioneerd, wordt er op dit gebied samengewerkt.

Ergonomisch werken

Ongeveer 65% van de tandartsen heeft een verkeerde werkhouding. We willen tandartsen en andere mondzorgprofessionals bewust maken van dit probleem, en ze informeren over een goede werkhouding. Daarom hebben onze ergonomen het Kenniscentrum Tandeheelkundige Ergonomie opgezet. Dit centrum geeft praktische informatie over een juiste werkhouding.

Kenniscentrum Samenwerking in de mondzorg

De samenwerking tussen tandartsen en andere medewerkers in de mondzorg, zoals assistenten, tandtechnici en mondhygiënisten, bestaat al langer. Maar dit betekende lange tijd dat de andere medewerkers de diagnose of behandeling van de tandarts ondersteunden. Nu proberen we samen te werken bij klinische werk. Het Kenniscentrum Samenwerking in de mondzorg stelt informatie over dit onderwerp beschikbaar.

Tandheelkundig onderzoek en praktijk

In de tandheelkundige zorgverlening is de kloof tussen de wetenschap en de praktijk groot. Voor een efficiënte zorgverlening moeten deze 2 samenwerken bij het oplossen van problemen uit de praktijk en de wetenschappelijke wereld. Als deze 2 werelden op elkaar worden afgestemd, kunnen ze elkaar versterken. In Nederland bestond zo’n samenwerking niet.

Het CTM is daarom het netwerk Tandheelkundig Onderzoek en Praktijk Noord Nederland (TOP-NN) aan het opzetten. Dit moet een netwerk worden tussen mondzorgpraktijken in Noord-Nederland en het CTM. Vragen uit de tandheelkundige praktijk zijn de basis van nieuwe onderzoeksvragen die opgelost kunnen worden samen met het CTM. Nieuwe kennis en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden verspreid en geïmplementeerd in de algemene praktijk. Dus: onderzoek vóór en in de dagelijkse tandheelkundige praktijk.

De structurele samenwerking van kennisinstituten met tandheelkundige praktijken in de Verenigde Staten en Schotland is een voobeeld voor dit netwerk. Zij doen dit in een practice-based researchnetwerk. Zulke netwerken richten zich op het verhogen van de kwaliteit, doelmatigheid en kosteneffectiviteit van de tandheelkundige zorg, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Wilt u zich aanmelden voor dit practice-based researchnetwerk? Gebruik dan het aanmeldformulier.