• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek

Print 

Naast het opleiden van tandartsen en mondhygiënisten en het behandelen van patiënten doen wij wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek ligt in het verlengde van het UMCG-breed gestelde thema 'Healthy Ageing'. Binnen het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde is dit vertaald naar focus op 'Oral Healthy Ageing', ouder worden met een gezonde mond.

Daarbij richten we ons vooral op het voorkomen van problemen met de mondgezondheid en het behoud van alle functies waar de mond bij betrokken is. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarop we moeten anticiperen. Hierbij kunt u denken aan een toename van het aantal ouderen, aandacht voor kwetsbare mensen in de samenleving, technologische ontwikkelingen en innovaties, veranderde inzichten in ziekteprocessen in de mond en een veranderende kijk op mondgezondheid. Daarbij is goed geregisseerde samenwerking tussen medewerkers met verschillende professionele achtergronden nodig.

De vier onderzoekslijnen zoals die in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde zijn geformuleerd zijn: 

  1. Preventie
  2. Nieuwe diagnostiek/behandelmethoden
  3. Mechanismen van ziekten
  4. Interprofessionele samenwerking

Binnen het CTM werkt een enthousiaste en gemotiveerde groep stafleden, AIOS en studenten aan de verschillende onderzoeksprojecten. Dit doen we in samenwerking met onderzoeksgroepen binnen het UMCG/RUG of de Hanzehogeschool of (inter)nationale partners.​

Ergonomisch werken

Ongeveer 65% van de tandartsen heeft een verkeerde we​rkhouding. We willen tandartsen en andere mondzorgprofessionals bewust maken van dit probleem, en ze informeren over een goede werkhouding. Daarom hebben onze ergonomen het Kenniscentrum Tandeheelkundige Ergonomie opgezet. Dit centrum geeft praktische informatie over een juiste werkhouding.

Volg ons op sociale mediaFacebook