• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ontwikkelingen in het CTM

Print 
08 september 2016

​Eind april 2015 werd een groot financieel tekort geconstateerd en moesten bijna alle ontwikkelingen en  veranderprocessen on hold gezet worden. Eerst moest duidelijk worden hoe het financiële tekort heeft kunnen ontstaan. Vacatures konden niet meer ingevuld worden. Wel zijn per september 2015 enkele veranderingen in het klinisch onderwijs doorgevoerd.

Eind december was er inzicht in de financiën en heeft de Raad van Bestuur besloten tot een reorganisatie voor het CTM. Op maandag 18 januari 2016 zijn medewerkers en studenten Tandheelkunde daarover door leden van de Raad van Bestuur geïnformeerd.

De uitgangspunten voor de reorganisatie zijn:

  • Behoud van kwaliteit van de opleiding Tandheelkunde;
  • Opleiding en organisatie binnen budget brengen;
  • Het onderwijs en CTM-organisatie worden samengevoegd onder één verantwoordelijkheidslijn.


Taakstelling

Het CTM moet structureel gaan bezuinigen. Daarnaast is een reservering voor investeringen, innovatie en onvoorzien nodig, zodat niet voortdurend tekorten ontstaan of er geen ruimte is voor ontwikkelingen.

Toekenning eenmalige financiële injectie van 550K

De RvB heeft het CTM eenmalig een financiële injectie  toegekend. Dit bedrag is toegekend voor de invulling van noodzakelijke functies in leiding, ondersteuning, onderwijsontwikkeling en investering in skillslabonderwijs, om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verbeteringen door te voeren.

Tijdpad

Door de veranderingen in de leiding van het UMCG is er vertraging opgetreden in het reorganisatietraject. Het plan voor de reorganisatie moet uiterlijk 1 november 2016 gereed zijn. Daarna volgt het traject voor advies en medezeggenschap. De planning is dat de nieuwe organisatie-inrichting begin 2017 van start kan gaan.

Nieuwe Telefoonnummers voor het CTM

In het najaar van 2016 gaat het CTM over van het telefoonnetwerk van de Rijksuniversiteit Groningen naar het netwerk van het UMCG. Dat betekent dat alle telefoonnummers van het CTM gaan veranderen. De exacte datum van overplaatsing zal, als het zover is, vermeld worden op de website van het CTM.

Volg ons op sociale mediaFacebook