• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Uitnodiging TOP-avond 9 maart 2017

Print 
09 februari 2017

Vorig jaar is het project Tandheelkundig Onderzoek en Praktijk Noord Nederland (TOP-NN) gestart. In TOP-NN wordt onderzoek uitgevoerd in, voor, door en van tandartspraktijken in Groningen, Friesland en Drenthe samen met het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG (CTM-UMCG). Tot nu toe hebben 59 praktijken zich voor TOP-NN aangemeld.

Op 9 maart a.s. wordt de eerste echte TOP-avond gehouden. Deze avond is toegankelijk voor mondzorgprofessionals die zich hebben aangemeld bij TOP-NN of daarin geïnteresseerd zijn en zich nog willen aanmelden. Op deze avond zullen o.a. de resultaten van de eerste twee afgeronde onderzoeken en nieuwe onderzoeksplannen worden gepresenteerd. We willen u graag van harte uitnodigen om aanwezig te zijn.

Inhoud programma

Op deze TOP-avond worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd:

  • “Wat weten jongvolwassen tandartsbezoekers over erosieve gebitsslijtage en hoe zouden zij informatie hierover het liefst ontvangen?” Aan dit onderzoek hebben 25 praktijken meegewerkt. De resultaten zijn verrassend! Wat denkt u, willen de jongvolwassenen informatie op een app ontvangen? Nee, dat willen ze niet. Hoe dan wel zal Vera Verploegen ons vertellen.
  • “Waarom ouderen wel of niet naar de praktijk (blijven) komen”. Met andere woorden: Waarom komen de komers wel en waarom komen de niet-komers niet? Naar aanleiding van deze resultaten kan de praktijkeigenaar aanpassingen maken in de manier van oproepen van patiënten. Waar deze aanpassingen zich het beste op kunnen richten, zal Onno Ebbens ons vertellen.


Ook worden de nieuwe onderzoeksprojecten aan u gepresenteerd:

  • Hoe kunnen we tegemoet komen aan de wensen van jongvolwassen tandartsbezoekers met betrekking tot het verschaffen van informatie over erosie? Door masterstudent Susan Kok.
  • “Wat gebeurt er met palliatieve patiënten in de tandartspraktijk?” Heeft u deze patiënten wel eens in de praktijk? Dit project zal in samenwerking zijn met prof dr. An Reyners, hoogleraar palliatieve zorgverlening van het UMCG. Door masterstudent Marlot van der Valk.
  • Masterstudent Sofie Horsthuis vraagt zich af hoe het komt dat er vanuit de tandheelkunde zo weinig meldingen van kinderverwaarlozing/-mishandeling worden gemaakt bij Veilig Thuis ondanks dat ook de tandheelkunde een verplichte meldcode heeft. Zij wil onderzoeken waar tandartsen behoefte aan hebben zodat zij beter gehoor aan deze meldcode kunnen geven.
  • Tandarts William Wolters hoopt samen met TOP-tandartsen de eerste klinische studie uit te voeren binnen de endodontologie. Hoeveel endo’s worden er eigenlijk gedaan, hoeveel hiervan ten gevolge van parodontitis apicalis of pulpitis en hoe gaat het met die elementen?


Mogelijkheden en onmogelijkheden bij dataverzameling en –verwerking.

Als afsluiting van de avond zal prof dr. Josef Bruers van de KNMT ons meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dataverzameling en -verwerking zoals dat nu gebeurt in de Peilstations. Wat kunnen we daarvan leren voor projecten binnen TOP-NN?

Opgeven voor deze TOP-avond?

Kortom: het lijkt een leuke en interessante TOP-avond te worden. Er worden KRT-punten voor deze avond aangevraagd. Aanvangstijd is 19.30 uur, locatie Boeringzaal (Ingang Faculteit Medische Wetenschappen, Antonius Deusinglaan 1 te Groningen). U kunt zich opgeven voor deze avond bij Margreet Nieborg (Contact) onder vermelding van TOP-avond 9 maart 2017.​

Volg ons op sociale mediaFacebook