• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Tandheelkundige Ergonomie

Print 

​Circa 65% van de tandartsen neemt binnen de tandartspraktijk een verkeerde werkhouding aan, die de oorzaak is van een hoog percentage arbeidsongeschiktheid binnen de beroepsgroep. Het Kenniscentrum Tandheelkundige Ergonomie biedt praktische informatie over ergonomische aspecten binnen de tandartspraktijk. Deze informatie is ook waardevol voor mondhygiënisten. Het (virtuele) Kenniscentrum Tandheelkundige Ergonomie is onderdeel van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen.

Onderwijs  

Studenten wordt geleerd te werken vanuit een voor het lichaam verantwoorde houding. Door hen te trainen vanuit een 4-tal tandheelkundig ergonomische basis criteria zijn zij in staat om de werkzaamheden zo uit te voeren dat zij binnen de mogelijkheden een optimale werkwijze kunnen toepassen en hierbij de apparatuur en instrumenten zo gebruiken dat een te grote belasting van het lichaam wordt vermeden.Tijdens de studie wordt tevens aandacht besteed aan het mentale aspect. Volgens het model belasting en belastbaarheid wordt de student wegwijs gemaakt in het beroep en de mogelijke consequenties ervan. Als praktijkvoorbereiding komen de studenten in contact met aspecten van de organisatie ergonomie. Praktijkinrichting, organisatie van de praktijk en bv. de keuze van apparatuur worden behandeld. 

Praktijk  

Hoewel in Nederland reeds vanaf de zestiger jaren aan de diverse tandheelkundige faculteiten met wisselend succes in de verschillende curricula ergonomie aan bod is gekomen, wijst de praktijk van alle dag uit dat er vanuit de huidige beroepsgroep veel vraag is naar informatie betreffende dit onderwerp. Op dit moment zijn er een aantal collega’s in Nederland die vanwege de belasting van hun beroep niet meer in staat zijn patiënten te behandelen, ze zijn arbeidsongeschikt. Een veel grotere groep heeft klachten van diverse aard door de beroepsuitoefeni​ng. Deze klachten kunnen betrekking hebben op het eigen welzijn of functioneren van het lichaam, maar ook zijn er klachten aangaande gebruikte apparatuur of betreffende de praktijkinrichting. Het takenpakket en de manier van omgang ermee verandert inmiddels in rap tempo. Niet iedere tandarts of mondhygienist ambieert een fulltime baan, niet iedereen wil een eigen praktijk en de verhouding tussen het aantal solopraktijken en grotere samenwerkingsverbanden verandert nog steeds.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. R.A.G. de Ruijter, tandheelkundig ergonoom.