• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Multidisciplinaire zorg

Print 

In het UACG werken verschillende professionals samen in multidisciplinaire teams. Deze teams zijn gevormd rond verschillende aandoeningen.
Een team kan bestaan uit:

 • audiologen
 • spraak- taalpathologen 
 • orthopedagogen (gedragswetenschappers)
 • psycholoog
 • akoepedisten (gehoordeskundigen)
 • logopedisten 
 • maatschappelijk werkers
 • ouderbegeleider/counselor
 • KNO-artsen


Hieronder wordt uitgelegd wat de taakomschrijving van de verschillende professionals is.

Klinisch fysicus Audioloog -  expert op het gebied van het gehoor en eindverantwoordelijke voor de uitvoer en interpretatie van gehooronderzoeken en gehoorrevalidatie. Hij/zij werkt intensief samen met andere disciplines binnen het multidisciplinaire team van het audiologisch centrum en daarbuiten.

Spraak-taalpatholoog - universitair opgeleide deskundige op het gebied van afwijkingen in stem, spraak en taal.

Orthopedagoog, orthopedagoog-generalist - gedragswetenschapper die jonge kinderen en hun ouders screent, onderzoekt en begeleidt op het gebied van de algehele ontwikkeling en het gedrag in relatie tot spraak-, taal- en/of gehoorproblemen.

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog - Gedragswetenschapper die psychodiagnostisch onderzoek uitvoert en behandeling/begeleiding biedt aan volwassenen met gehoorproblemen, tinnitus en hyperacusis.

Akoepedist - gehoordeskundige die gehooronderzoeken uitvoert en hoorrevalidatie door middel van hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen biedt. Hij/zij zorgt er voor dat de hoortoestellen zo goed mogelijk worden ingesteld.

Logopedist - deskundige op het gebied van gehoor, spraak, taal, stem en afwijkend mondgedrag. Binnen het UACG werken de logopedisten in multidisciplinaire teams voor onderzoek, voeren zij net als de akoepedisten gehooronderzoeken en hoorrevalidatie door middel van hoortoestellen uit en ook worden er (kortdurend) logopedische behandelingen gegeven bij (verlengde diagnostiek voor) spraak- en taalproblemen of hoortraining.

Maatschappelijk werker  - begeleider van patiënten die slechthorend of (plots)doof zijn, of die tinnitus, hyperacusis of Menière hebben, bij het leren omgaan met en accepteren van hun aandoening in relatie tot zichzelf en het dagelijks leven.

Ouderbegeleider/counselor - contactpersoon voor ouders van slechthorende kinderen. Zij ondersteunt ouders in het traject van de hoorrevalidatie van hun kind. Ook adviseert zij ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking bij deze zelfde route en onderhoudt zij de daaruit voorvloeiende contacten met andere hulpverlenende instanties.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram