• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Oorsuizen (tinnitus)

Print 

Een ander woord voor tinnitus is oorsuizen. Als u tinnitus heeft, dan hoort u geluiden die niet van buiten uw hoofd afkomstig zijn. Behalve suizen kunt u ook andere geluiden horen: een piep, zoemen, tikken, sissen of fluiten, hard en zacht.

In zeldzame gevallen heeft tinnitus een oorzaak die medisch behandeld moet worden. Daarom is het belangrijk dat een KNO-arts de mogelijke oorzaken onderzoekt. In de meeste gevallen is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak van de tinnitus. In veel gevallen gaat tinnitus gepaard met gehoorverlies. Een deel van de patiënten met tinnitus ervaart zoveel hinder, dat het dagelijks leven er door verstoord wordt. 

Er wordt veel onderzoek naar tinnitus gedaan, maar genezing is (nog) niet mogelijk. Wel zijn er verschillende behandelingen mogelijk om uw klachten (soms tijdelijk) te verminderen of om de gevolgen van tinnitus voor uw dagelijks leven te beperken.

Tinnitusspreekuur

Het tinnitusspreekuur van het Universitair Audiologisch Centrum en de Afdeling KNO is een multidisciplinair spreekuur. Dit betekent dat u wordt behandeld door meerdere zorgverleners. Het team bestaat uit een:

  • KNO-arts,
  • klinisch fysicus-audioloog,
  • psycholoog/tinnitusconsulent,
  • maatschappelijk werker
  • en een akoepedist (gehoordeskundige).

Tijdens het spreekuur worden gesprekken met u gevoerd en onderzoeken bij u gedaan om uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens krijgt u een advies over de behandelmogelijkheden. Deze kunnen zowel binnen als buiten de Afdeling worden aangeboden.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram