• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Veelgestelde vragen

Print 

​Waarom moet ik zo lang wachten?

Apotheek de Sprong doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u snel uw medicijnen heeft. Zo is er een aparte balie voor het afhalen van medicijnen die van te voren zijn aangevraagd. Ook is er een medewerker die de wachttijden in de gaten houdt en bekijkt of een apothekersassistent kan bijspringen als de wachttijden oplopen. Helaas kan het gebeuren dat u desondanks lang moet wachten. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • Apotheek de Sprong is een poliklinische apotheek. Bij een gewone apotheek bestaat 90 procent van de medicijnen uit vooraf aangevraagde herhaalmedicatie. Voor de meeste patiënten die komen staan de medicijnen al klaar. Bij Apotheek de Sprong is maar 10 procent van de medicijnen van te voren aangevraagd, de meeste medicijnen moeten dus nog worden klaargemaakt als de patiënt komt. Daardoor duurt het langer voor u aan de beurt bent.
  • Apotheek de Sprong moet elke patiënt telkens behandelen als een nieuwe patiënt vanwege de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt. Iedere keer als u medicijnen komt halen moer er een hele vragenlijst met u worden doorgenomen want tussen het vorige bezoek en dit bezoek kan er iets veranderd zijn. Bijvoorbeeld in de medicijnen die u gebruikt, uw lichamelijke toestand (zwangerschap, nierfunctie, bloeddruk, allergieën) enzovoort. Het doornemen van die vragenlijst kost een paar minuten extra.
  • In het UMCG worden patiënten behandeld die vaak meerdere of ingewikkelde aandoeningen hebben en daarvoor veel verschillende medicijnen of bijzondere medicijnen nodig hebben. Het verzamelen en klaarmaken van al die medicijnen kost tijd en soms moet de apotheker ze extra controleren of is er overleg nodig met de arts die ze heeft voorgeschreven. Ook moeten sommige medicijnen speciaal worden bereid. Hierdoor kan het 10 tot 15 minuten duren voor de medicijnen klaar zijn en bij ontslagrecepten kan het wel een half uur duren omdat er dan ook medicatieoverzichten voor de patiënt, de thuiszorg en huisarts gemaakt moeten worden.


Hoe kan het dat ik een ander bedrag moet betalen?


Het bedrag dat u voor uw medicijnen moet betalen bestaat uit twee delen:

  • De kosten van de medicijnen. Apotheek de Sprong kan deze net als andere apotheken, niet zelf bepalen. Dit is geregeld in de geneesmiddelenwet (wet tarieven geneesmiddelen).
  • U betaalt daarnaast altijd een bedrag voor de dienstverlening. Dit is het terhandstellingstarief, daarin zitten alle kosten waar een apotheek de dienstverlening mee moet bekostigen (huur pand, salaris personeel enzovoort). Als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven en u haalt deze voor de eerste keer, dan betaalt u een hoger terhandstellingstarief, dan wanneer u voor een herhaalrecept komt.


Haalt u nieuw voorgeschreven medicijnen voor het eerst bij Apotheek de Sprong en gaat u met de vervolgrecepten naar uw eigen apotheek, dan betaalt u bij Apotheek de Spong meer vanwege het hogere terhandstellingstarief dat dan berekend moet worden.

Surf voor meer informatie naar deze website.