• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Veiligheid voorop

Print 

Medicatiebewaking

Ieder recept wordt door de medewerkers van de poliklinische apotheek zorgvuldig gecontroleerd. Wij letten op de voorgeschreven dosering, allergieën en aandoeningen, en als u ook andere geneesmiddelen gebruikt, op de combinatie van de middelen. Meld het ons wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde middelen, zwanger bent / wilt worden of wanneer u borstvoeding geeft. Wij zorgen ervoor dat u uw middelen veilig kunt gebruiken. Zo nodig overleggen wij met uw behandelend specialist.

Informatieoverdracht

Apotheek de Sprong heeft een elektronische koppeling met bijna alle apotheken in de provincie Groningen. Door deze koppeling kan Apotheek de Sprong in uw geneesmiddelenoverzicht kijken. Na aflevering van uw geneesmiddelen wordt automatisch een bericht naar uw eigen apotheek gestuurd, zodat deze op de hoogte is van de afgeleverde geneesmiddelen. Als deze elektronische koppeling met uw eigen apotheek niet mogelijk is stuurt Apotheek de Sprong een faxbericht.

  • Bij opname
    Bij een polibezoek óf een opname in het UMCG is het van belang dat uw medicijngebruik bekend is bij de specialist. Daarom is het van groot belang dat u altijd een actueel medicatieoverzicht meeneemt naar het UMCG. Dit actuele medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek en samen met hen controleren of het daadwerkelijk klopt. Het is van belang dat u dit overzicht zelf bij u houdt, zodat ook bij bezoek aan Apotheek de Sprong, bekend is wat u gebruikt.
  • Bij ontslag
    Bij ontslag na opname in het UMCG is het van belang dat uw eigen apotheek op de hoogte is van het actuele medicatiegebruik. Apotheek de Sprong geeft aan uw eigen apotheek elektronisch en/of per fax uw actuele medicatieoverzicht door.