• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nascholingsbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Datum: 21 september 2020
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Refereeravond/klinische avond
Algemeen

Deze bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de bijeenkomsten. De data van de bijeenkomsten voor 2020 zijn: 20 januari, 21 september en 16 november.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Psychiaters en AIOS, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten GGZ.

Programma

Programma

13.45 Inloggen
14.00 Opening
14.10 Referaten AIOS
15.10 Pauze
15.20 Vervolg referaten
16.50 Afsluiting

Locatie
De nascholingsbijeenkomst vindt online plaats. Nadere informatie hierover volgt na inschrijving.

Sprekers

Meer informatie over de sprekers volgt.

Accreditatie

Er wordt geen accreditatie aangevraagd.

Organisatie

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de nascholingsbijeenkomsten.

De bijeenkomst zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Per bijeenkomst spreken twee tot drie stafleden en vinden drie à vier referaten van assistenten plaats.

Kosten & inschrijving

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Inschrijving

Let op: dit betreft een online bijeenkomst! In tegenstelling tot de andere nascholingsbijeenkomsten vindt deze bijeenkomst 's middags plaats. De inschrijving start in de loop van augustus 2020.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over uw inschrijving:
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-36 11402 (e) Contact

Voor overige vragen:
D. Terpstra, secretariaat UCP
(t) 050-3612807 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.