• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Evaluatie-instrumenten leerklimaat en opleider

Print 

​​​Hoe is het leerklimaat van uw afdeling? Hoe functioneren de stafleden in hun rol als supervisor  of opleider? Het Leerhuis MVO biedt de volgende evaluatie-instrumenten die hier inzicht in kunnen geven.

 • SPEED (inzicht leerklimaat)
 • KPBO (feedback op stafleden als supervisor/opleider)
 • Kwaliteitscheck (evaluatie van de opleiding)​


De instrumenten werken in de vorm van digitale vragenlijsten. Uiteraard worden alle vragenlijsten op een veilige manier afgenomen, verwerkt en teruggekoppeld. We waarborgen hierin de anonimiteit van de respondenten. Het bespreken van de resultaten met de opleiding kan de start betekenen van een verbetertraject. Het Leerhuis MVO ondersteunt hierbij.

Een korte uitleg per instrument en de procedure leest u hieronder.

Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de digitale vragenlijsten kunt u contact opnemen met het Contact.

SPEED (Scan of Postgraduate Educational Environment Domains)

Met de SPEED krijgt u inzicht in de kwaliteit van het leerklimaat binnen uw opleiding. De SPEED is een korte vragenlijst (15 items) die wordt uitgezet onder de aiossen. Zij scoren op een 5-puntsschaal de inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding. Daarnaast kunnen zij aangeven wat zij goed vinden en waar eventuele verbetering mogelijk is.

Procedure

Wij zetten de vragenlijst voor u uit onder uw aiossen. Vervolgens bespreken we de resultaten met de aios-groep, voor een toelichting achter de cijfers en concrete verbetersuggesties. Het verslag van dit gesprek wordt toegevoegd aan het rapport en aangeboden aan de opleider.
Deze opleidingsthermometer is een korter alternatief voor de D-RECT.

Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met het Contact

KPBO (Kritische Praktijkbeoordeling Opleiders)

Met de KPBO geven aiossen feedback aan individuele stafleden over hun functioneren als opleider/supervisor. Zij scoren stafleden aan de hand van 15 items (5-puntsschaal), gebaseerd op het competentieprofiel voor opleiders van het RGS. Daarnaast stimuleert het aiossen om constructieve, veilige feedback te geven op wat zij goed vinden en hoe verbetering mogelijk is. De aios geeft hierbij zelf aan welke stafleden hij/zij voldoende heeft meegemaakt om te kunnen evalueren.

Procedure

De KPBO is primair bedoeld als leerinstrument voor het staflid. Om de KPBO te laten renderen is het belangrijk om binnen de opleidingsgroep zorgvuldige afwegingen te maken over de manier waarop de rapportages teruggekoppeld worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Stafleden ontvangen hun eigen rapport en kiezen er zelf voor om dit te delen met de opleider.
 2. 2-4 aiossen participeren in de terugkoppeling. Onder begeleiding van de opleider voeren de aiossen gesprekken met de individuele supervisoren. In deze gesprekken lichten zij de resultaten toe. De aiossen kunnen hiervoor getraind worden vanuit het Wenckebach Instituut.
 3. De  opleider bespreekt (eventueel samen met het hoofd van de afdeling) de individuele uitkomst van de KPBO met ieder lid van de opleidingsgroep.
 4. Plenaire terugkoppeling van de resultaten op geaggregeerd niveau vindt plaats tijdens één van de staf-/opleidingsvergaderingen. 
 5. Een combinatie van bovengenoemde of met toevoeging van overige wensen.

Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met het Contact

Kwaliteitscheck 

Met de kwaliteitscheck evalueert u de opleiding. De kwaliteitscheck is een vragenlijst (15 items) die wordt uitgezet onder aiossen, leden opleidingsgroep, opleider en plaatsvervangend opleider. Zij scoren de inhoud, leer- en werkklimaat en de organisatie van de opleiding. ​

Procedure

Circa drie weken voorafgaand aan het bespreken van de kwaliteitscheck in de opleidingsvergadering, wordt de vragenlijst digitaal uitgezet. U ontvangt de rapportage met een korte analyse. Ook  kunnen we als procesbegeleider bij de bespreking aanwezig zijn.

Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met het Contact