• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Evaluatie-instrumenten leerklimaat en opleider

Print 

Hoe is het leerklimaat van uw afdeling? Hoe functioneren de stafleden in hun rol als supervisor  of opleider? Het IMVO biedt drie evaluatie-instrumenten die deze vragen kunnen beantwoorden:

 • SPEED en D-rect (inzicht leerklimaat)
 • KPBO (feedback op stafleden als supervisor/opleider)


De instrumenten werken in de vorm van vragenlijsten. Uiteraard worden alle vragenlijsten op een veilige manier afgenomen, verwerkt en teruggekoppeld. We waarborgen hierin de anonimiteit van de respondenten. Een korte uitleg per instrument en de procedure leest u hieronder.

Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de vragenlijsten kunt u contact opnemen met Nico Leenstra (e) Contact (t) (050)361 52 82.

SPEED (Scan of Postgraduate Educational Environment Domains)

Met de SPEED krijgt u inzicht in de kwaliteit van het leerklimaat binnen uw opleiding. De SPEED is een korte vragenlijst (15 items) die wordt uitgezet onder de aios. Zij scoren op een 5-puntsschaal de inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding. Daarnaast kunnen zij aangeven wat zij goed vinden en waar eventuele verbetering mogelijk is.

Procedure

Wij zetten de vragenlijst voor u uit onder uw aios. Vervolgens bespreken we de resultaten met de aios-groep, voor een toelichting achter de cijfers en concrete verbetersuggesties. Het verslag van dit gesprek wordt toegevoegd aan het rapport en aangeboden aan de opleider.
Deze opleidingsthermometer is een korter alternatief voor de D-RECT.

Referentie

Johanna Schönrock-Adema, Maartje Visscher, Janet Raat & Paul Brand (2015). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0137872

D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test)

De D-RECT is een alternatief voor de SPEED. Door zijn specifieke items levert de D-RECT gedetailleerde informatie op. Het nadeel van de D-RECT is zijn lengte (51 items) en de soms op elkaar lijkende items, waardoor er kans is op “accolade-gedrag” bij het invullen. Er is een verkorte versie van de D-RECT ontwikkeld, maar deze is door eigenaarsrechten niet vrij te gebruiken.

Procedure

Conform SPEED

Referentie

Klarke Boor, Cees Van Der Vleuten, Pim Teunissen, Albert Scherpbier & Fedde Scheele (2011). Doi: 10.3109/0142159X.2010.541533

KPBO (Kritische Praktijkbeoordeling Opleiders)

Met de KPBO geven aios feedback aan individuele stafleden over hun functioneren als opleider/supervisor. Zij scoren stafleden aan de hand van 15 items (5-puntsschaal), gebaseerd op het competentieprofiel voor opleiders van het RGS. Daarnaast stimuleert het aios om constructieve, veilige feedback te geven op wat zij goed vinden en hoe verbetering mogelijk is. De aios geeft hierbij zelf aan welke stafleden hij/zij voldoende heeft meegemaakt om te kunnen evalueren.

Procedure

De KPBO is primair bedoeld als leerinstrument voor het staflid. Om de KPBO te laten renderen is het belangrijk om binnen de opleidingsgroep zorgvuldige afwegingen te maken over de manier waarop de rapportages teruggekoppeld worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Stafleden ontvangen hun eigen rapport en kiezen er zelf voor om dit te delen met de opleider.
 2. 2-4 aios participeren in de terugkoppeling. Onder begeleiding van de opleider voeren de aios gesprekken met de individuele supervisoren. In deze gesprekken lichten zij de resultaten toe. De aios kunnen hiervoor getraind worden vanuit het Wenckebach Instituut.
 3. De  opleider bespreekt (eventueel samen met het hoofd van de afdeling) de individuele uitkomst van de KPBO met ieder lid van de opleidingsgroep.
 4. Plenaire terugkoppeling van de resultaten op geaggregeerd niveau vindt plaats tijdens één van de staf-/opleidingsvergaderingen. 
 5. Een combinatie van bovengenoemde of met toevoeging van overige wensen.

Referentie

Rapportage werkgroep Professionalisering van Opleiders(groep) (POP), project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) van de KNMG: “Professionalisering van opleiders & leden van de opleidingsgroep van de Medisch Specialistische Vervolgopleidingen”.​