• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Oogheelkunde voor huisartsen

Verdiepingscursus

Datum: 20 september 2016 t/m 20 juni 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De cursus Oogheelkunde richt zich op aanvullend oogheelkundig onderzoek in de eerste lijn, in het bijzonder de hulpmiddelen spleetlamp en oogspiegel. De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de afdeling Oogheelkunde van het UMCG en praktiserende huisartsen. Door deze unieke opzet leert u aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden hoe u een oogheelkundig onderzoek uitvoert en hoe u oogheelkundige behandelingen verricht.

Deelnemers aan het woord
‘goede cursusopzet’, ‘uitgebreid en volledig’, ‘toegewijde en enthousiaste docenten’, ‘intensief, maar zeer leuk en leerzaam’, ‘kleine groep, daardoor veel interactie’, ‘goede mix van theorie en praktijk’

Doelgroep

Huisartsen (die nog niet geregistreerd zijn bij het CHBB).

Doel

Na afloop van deze cursus:
• kunt u het oogheelkundig onderzoek uitvoeren en interpreteren
• kunt u aanvullende oogheelkundige behandelingen zelfstandig verrichten
• weet u wanneer u -met de juiste urgentie voor diagnostiek- uw patiënt moet doorverwijzen. 

Programma

Programma

De cursus vindt plaats op 8 dinsdagavonden van 18:30-22:00 uur:

Avond 1 - 20 september 2016
Avond 2 - 1 november 2016
Avond 3 - 6 december 2016
Avond 4 - 24 januari 2017
Avond 5 - 28 februari 2017
Avond 6 - 4 april 2017
Avond 7 - 16 mei  2017
Avond 8 - 20 juni 2017

Naast verplichte aanwezigheid op deze avonden dient u huiswerkopdrachten in kleine groepjes met medecursisten uit te voeren. Deze huiswerkopdrachten zijn vaak opdrachten om het geleerde in de praktijk te oefenen. Hierdoor kunt u tevens uw persoonlijke portfolio met voldoende patiënten vullen. Verder verwachten wij dat u eigen patiënten tijdens de cursusavonden kunt laten komen om als ‘proefpatiënt’ te fungeren.De cursus wordt afgesloten met een eindbeoordeling. U wordt beoordeeld op uw vaardigheden, een voldoende gevuld portfolio en de eisen voor praktijkuitrusting. 

Docent

B.E.S.M. Geerkens, AIOS Oogheelkunde
B.A.E. van der Pol, oogarts
S.H.L. Sie, oogarts
J. de Waard, huisarts

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door het CvAH.
Indien u de cursus met goed gevolg afsluit ontvangt u een certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het CHBB.

Erkenning

Sluit u de cursus met goed gevolg af, dan mag u zich inschrijven in het register Oogheelkunde van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). De LHV en het NHG willen met deze speciale registers de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Substitutie van de tweede naar de eerste lijn en versterking van de eerstelijns zorg staan bij dit streven voorop. Alleen huisartsen die in het CHBB-register Oogheelkunde geregistreerd staan kunnen spleetlamponderzoek declareren.

Organisatie

Wenckebach Instituut, UMCG Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de afdeling Oogheelkunde van het UMCG.

Programmacommissie / Organisatiecommissie
J. Hummel, senior consulent, Wenckebach Instituut UMCG
H.B. Kuitert, huisarts/medewerker Huisartsopleiding UMCG
B.A.E. van der Pol, oogarts
S.H.L. Sie, oogarts
M.G. Tuinenga, senior consulent, Wenckebach Instituut UMCG
J. de Waard, huisarts

Kosten & inschrijving

Toelating

• U bent in het bezit van een spleetlamp (bij inschrijving en op de eerste cursusavond ontvangt u hierover nadere informatie)
• U bent nog niet geregistreerd bij het CHBB, register Oogheelkunde

Kosten

De kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

Inschrijving

Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 6 september 2016. In dat geval worden administratiekosten (€ 25,-) van uw rekening afgeschreven. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050 361 0003 (e) Contact