• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Patiëntveiligheid: doorlopende leerlijn voor aios

Print 

 

Patiëntveiligheid

Ziekenhuisbreed wordt patiëntveiligheid -als onderdeel van kwaliteit- op de kaart gezet. Binnen het onderwijs voor aios kozen we ervoor dit thema aan te bieden in een doorlopende leerlijn waarbij de werkplek centraal staat. Deze leerlijn sluit aan op al reeds ingezette ideeën en initiatieven omtrent het onderwerp patiëntveiligheid in het UMCG en de regio. We starten met deze leerlijn in de vorm van een polot in het voorjaar van 2014.

 

Onderwerpen tijdens de leerlijn

 • Bewustwording van het thema patiëntveiligheid.
  - De mate waarin patiëntveiligheid speelt in het werk.
  - Wat is er misgegaan?
  - Voorkomen dat er iets mis gaat.
 • Patiëntveiligheid bekeken vanuit het perspectief van de
  organisatie, patiënt en medewerker.
 • Inhoudelijke onderwerpen: o.a. Kwaliteitszorg, VMSthema’s, audit, …

Vanuit het perspectief: wat betekent dit voor mij als aios!

 

Resultaten

De aios

 • gaat zelf aan de slag met patiëntveiligheid
 • leert proactief denken
 • denkt in processen (systeemdenken), in plaats van denken in afdelingen en beroepsgroepen
 • reflecteert voortdurend op het eigen handelen wanneer het gaat om kwaliteit en patiëntveiligheid (in plaats van wetten, eisen en eigenbelang)
 • heeft kennis van een groot aantal inhoudelijke
  onderwerpen.

 

Randvoorwaarden

 • Tijd
  - Aios moeten de tijd krijgen met het thema
  patiëntveiligheid bezig te zijn (bv lid van DIM)
  - Aios moeten de tijd krijgen om naar de
  bijeenkomsten te komen
  - Aios moeten de gelegenheid krijgen om het
  geleerde toe te passen
 • Betrokkenheid: de opleiders en de opleidingsgroep
  moeten betrokken zijn

 

Didactische uitgangspunten bij ontwikkeling leerlijn

 • Richt het onderwijs dusdanig in dat de deelnemers worden
  verleid tot leren in het werk
 • Houd de gezamenlijke onderwijsmomenten zo kort
  mogelijk, leren op de werkplek krijgt een grote rol. Ook
  opleiders, staf en afdeling hebben een rol in het realiseren
  van leren op de werkplek
 • Zo min mogelijk frontaal onderwijs.
 • Naast de instrumenten, procedures en processen staan de
  volgende vragen centraal: Wat vind ik (lees aios) ervan?
  Wat kan ik ermee? Wat ga ik ermee doen?!

 

Praktisch
Doelgroep aios UMCG en regio
Moment van starten Enige ervaring in de
kliniek is gewenst / verplicht om deze
leerlijn te kunnen volgen. Beste moment
voor instroming is het eind eerste/begin
tweede opleidingsjaar.
Samenstelling groep multidisciplinair
Vaste 8-12 deelnemers voor de
bijeenkomsten
Duur vier bijeenkomsten van drie uur
Tijdspad leerlijn loopt (vooralsnog)
gedurende 1 — 1 ½ jaar.

 
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met mw. P.P.M. Bakker
(e) Contact