• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Coaching

Print 
  • Ik wil graag een betere balans tussen mijn werk en privé
  • Ik loop soms vast in mijn communicatie met anderen, wat kan ik daaraan doen?
  • Hoe kan ik meer voor mij zelf opkomen als het gaat om mijn eigen behoeften en belangen?
  • Hoe krijg ik meer voldoening in mijn huidige werk?​

Coachen is een actieve, persoonlijke manier van leren in de werksituatie. U reflecteert op uw werk en verkent de mogelijkheden om u persoonlijk en functioneel te ontwikkelen.  Een professionele coach begeleidt u hierbij. Een coach vraagt door, prikkelt en confronteert om u inzicht te geven in de gevoelens, gedachten en omstandigheden die uw handelen sturen. U kunt daardoor meer grip krijgen op en regie houden in uw professionele handelen.  U reflecteert, experimenteert met ander gedrag en u oefent in gedragsvaardigheden.

Verschillende coachingsvormen

Wij bieden verschillende vormen van coaching aan. U kunt kiezen uit face-to-face gesprekken of e-coaching. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk. Welke vorm het meest geschikt is, hangt van uw coachvraag en voorkeur af.

Als u kiest voor face-to-facegesprekken, krijgt u een serie gesprekken met uw coach. Dat geeft de mogelijkheid tot directe interactie en feedback. Bij e-coaching staat schrijven en reflecteren in een online dialoog met uw coach centraal. 

E-coaching

E-coaching is relatief nieuw binnen het Wenckebach Instituut. Het coachen gaat in dit geval online. Wij kiezen ervoor om dat in een externe, extra beveiligde omgeving te doen. In deze omgeving is er naast ruimte voor de dialoog tussen u en uw coach, een plek om aan opdrachten te werken, doelstellingen te formuleren en stukken te lezen in uw persoonlijke bibliotheek. U logt in op deze omgeving en u kunt thuis achter uw computer, op uw werk of elders aan de slag met uw coachvraag. U heeft ongeveer twee keer per week contact met uw coach op een moment dat bij u past.

Coaches met verschillende expertises

Het Wenckebach Instituut heeft een coachpool met  tien professionele coaches, ieder met een eigen stijl en expertisegebied. Deze coaches hebben een onafhankelijke positie ten aanzien van het werkproces en de werkomgeving van de coachee. In een intakegesprek zoekt u met de coördinator van de coachpool naar een coach die het beste past. Bij u als persoon, bij uw vraag en bij uw professie. Indien gewenst adviseren wij een externe coach.

Coaching is vertrouwelijk

De coaching is vertrouwelijk. De coach behandelt de besproken informatie ook als vertrouwelijk en overlegt niet met de leidinggevende of andere betrokkenen zonder toestemming van de coachee. Soms vindt coaching plaats in overleg en in samenspraak met uw leidinggevende. In dat geval maakt de coach samen met u en uw leidinggevende afspraken over het doel van de coaching.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u gebruikmaken van een coach van het Wenckebach Instituut? Neem dan contact op met Auktje Beukema op (050) 361 32 35 of stuur een e-mail naar Contact.