• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Refereerbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Datum: 21 september 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Refereeravond/klinische avond
Algemeen

Deze bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de bijeenkomsten. De data van de bijeenkomsten voor 2020 zijn: 20 januari, 21 september en 16 november.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Psychiaters en AIOS, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten GGZ.

Programma

Programma

13.45 Inloggen
14.00 Opening (Dr. D. Cath)
14.10 Referaat: Veerkracht versus stress: burn-outklachten bij A(N)IOS en psychiaters (Drs. L. Binnerts)
14.40  Referaat: Polyfarmacie bij depressieve ouderen (Drs. C. Wiersema)
15.10  Pauze
15.20 Referaat: Bekwaam inzake wilsonbekwaamheid: De rol van wilsonbekwaamheid binnen de Wvggz (Drs. I.L. van Manen)
15.50 Referaat: Psychiatrische behandelingen versus somatische behandelingen.. hoe zit  het met de effectiviteit? (Dr. L.M. Pot)
16.20 Discussie en afsluiting

Locatie
De refereerbijeenkomst vindt online plaats. Nadere informatie hierover volgt na inschrijving.

Sprekers

Drs. L. Binnerts, Arts-assistent Psychiatrie UMCG
Drs. I.L. van Manen, Arts-assistent Psychiatrie UMCG
Dr. L.M. Pot, Arts-assistent Psychiatrie UMCG
Drs. C. Wiersema, Arts-assistent Psychiatrie UMCG

Accreditatie

Er wordt geen accreditatie aangevraagd.

Organisatie

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de nascholingsbijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Per bijeenkomst spreken twee tot drie stafleden en vinden drie à vier referaten van assistenten plaats.

Kosten & inschrijving

Kosten

De kosten van deze online refereerbijeenkomst worden gefinancierd door het Consortium Psychiatrie.

Inschrijving

Let op: dit betreft een online bijeenkomst! U kunt zich tot 14 september 2020 inschrijven.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over uw inschrijving:
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-36 11402 (e) Contact

Voor overige vragen:
D. Terpstra, secretariaat UCP
(t) 050-3612807 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.