• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Link Nurse Infectiepreventie

voor UMCG-medewerkers

Datum: 28 september t/m 14 december 2020
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Infectiepreventie is een essentieel onderdeel van patiëntveiligheid. Op afdelingen zijn Link Nurses het eerste aanspreekpunt voor collega’s op dit gebied en ze zijn de link met de sectie Infectiepreventie. Ze kennen het infectiepreventiebeleid en dragen dit uit naar collega’s. Om deze taken uit te voeren moet je kennis hebben van micro-organismen en hoe die zich gedragen en verspreiden. Daarnaast zijn communicatie en samenwerking tussen de professionals aan het bed en deskundigen op het gebied van infectiepreventie belangrijk. 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Verpleegkundigen met aandachtsgebied Link Nurse Infectiepreventie

Doel

Na afloop van deze cursus kun je:

  • instrueren, adviseren en voorlichting geven over hygiëne en infectiepreventie op de eigen afdeling
  • beleid afstemmen en implementeren op de werkvloer in samenwerking met het Infectie Preventie Team
  • situaties die een mogelijk risico zijn voor het ontstaan en overbrengen van infecties herkennen, interpreteren en -waar nodig- in overleg met anderen maatregelen nemen om het risico te verminderen

Duur

De cursus bestaat uit vijf lesdagen.

Programma

Programma

Lesdata
28 september
19 oktober
9 november
30 november
14 december

Programma
Het vakgebied infectiepreventie staat centraal in deze cursus. We starten met een kennismaking met de basis van infectiepreventie: de besmettingsketen. Daarna volgen lessen over microbiologie en over maatregelen voor preventie van overdracht. Een goede Link Nurse Infectiepreventie kan de kennis overbrengen aan de collega’s en hen motiveren om de juiste maatregelen toe te passen. Daarom zijn er ook lessen over communicatie als Link Nurse: hoe overtuig je bijvoorbeeld je collega’s over het nut van lastig beleid? Hoe ga je om met weerstanden vanuit je eigen team en hoe implementeer je nieuw beleid?

Je bereidt je voor op een lesdag door het lezen van literatuur of het bekijken van een filmpje op Youtube. Bij een aantal lessen zijn opdrachten beschreven die je vooraf, of na de bijeenkomst op je eigen afdeling uitvoert in de vorm van een verwerkingsopdracht. Als je alle verwerkingsopdrachten voldoende hebt uitgevoerd en afgesloten kom je in aanmerking voor een certificaat. 

Locatie
Onderwijscentrum en Wenckebach Skills Center UMCG  

Docent

Arts-microbioloog, deskundige infectiepreventie, communicatietrainer

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze scholing kost € 820,- per persoon.

UMCG-medewerkers
Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 820,- gefinancierd worden uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB). 

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 0723 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.