• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Coachen van collega’s

Datum: 25 augustus t/m 25 november 2020
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Het Engelse 'to coach' betekent van oorsprong een gewaardeerd of waardevol persoon vervoeren van waar hij was naar waar hij wil zijn. Die rol kunt u ook voor uw collega vervullen. U begeleidt uw collega bij de ontwikkeling van ambities, waarden en talenten. Als coach zet u uw collega in beweging.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen. 

Doelgroep

Medewerkers in het UMCG die collega’s coachen of ondersteunen in hun ontwikkeling zoals bv. regieverpleegkundigen, coördinatoren, praktijkbegeleiders, opleiders en projectleiders.

Doel

Na afloop van de training weet u wat u met coachen kunt bereiken. U beschikt over de belangrijkste coachingsvaardigheden en heeft inzicht in uw rol en positie als coach.

Duur

De training duurt acht dagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Programma

Programma

Lesdata (09.00-17.00 uur)
Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus 2020
Dinsdag 22 en woensdag 23 september 2020
Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020
Dinsdag 24 en woensdag 25 november 2020

Locatie
De Zeegster Hoeve
Hoofdweg 62, 9483 PD Zeegse
(t) 06 51645798

De deelnemers bepalen samen met de trainer de inhoud. Op basis van de individuele leerdoelen en de wensen van de groep wordt het programma vastgesteld. Theoretische modellen zijn onderlegger van uw leren. De trainer reikt u methodes en hulpmiddelen aan om coachingsvaardigheden in de vingers te krijgen. Een ding is zeker: u zit niet stil, u leert door te doen. De training is interactief en gebaseerd op uw praktijkervaring. Wij gaan in dialoog over een aantal thema's:

  • Doel van coachen
  • Waarden en overtuigingen
  • Rol en positie
  • Begeleiden van veranderingsprocessen
  • Herkennen van patronen

U oefent verschillende coachingsvaardigheden.

Op de eerste cursusdag ontvangt u het boek 'Coachen met collega's. Praktijkboek individuele consultatie' van Erik de Haan en Yvonne Burger.

Docent

A.J. (Anjo) van der Wal 
trainer, coach, (opleidings)adviseur Wenckebach Instituut

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze training kost u of uw afdeling daarom niet € 2.050,-, maar € 1.025,-.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking
Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
(t) 050 361 3235 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.