• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vanuit Beatrixoord

Print 

​​​​​​​​​Sinds kort werken het Wenckebach Instituut en Beatrixoord samen in de organisatie van het scholingsaanbod. Op dit moment bieden wij een aantal trainingen uit het scholingstraject Logopedie, vanuit het Pijnteam en op het gebied van arm-/handrevalidatie.

​Diagnostisch ​​Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft samen met de afdeling Taalwetenschap (RUG) het DIAS ontwikkeld (Feiken & Jonkers, 2012). Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen. In deze cursus leert u de theoretische achtergronden van spraakapraxie en het instrument DIAS te gebruiken in de klinische praktijk.
Meer informatie over de DIAS-cursus.

​Therapeutisch Instrume​nt voor Apraxie van de Spraak (TIAS)

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Tijdens deze cursus leert u de theoretische uitgangspunten van therapie bij spraakapraxie en leert u het TIAS te gebruiken in de klinische praktijk.
Meer informatie over de TIAS-cursus.​

​Ellis &​​​ Young

In deze cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis.  U leert en oefent hoe u op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leert u hoe u de logopedische therapie daar naadloos op aansluit.

Interdiscip​​linaire benadering bij Chronisch Pijn

In deze scholing komen alle facetten van de behandeling van patiënten met chronische pijn aan bod. Naast een theoretisch deel, waarin modellen over chronische pijn en behandelinterventies worden toegelicht, is er een praktisch deel, waarin door middel van casuïstiek praktijkgericht werken kan worden verbeterd.​​
Meer informatie over de scholing vindt u elders op onze site.

​Arm/handf​​unctie onderzoek bij een patiënt met een incomplete cervicale dwars​​laesie​​​

​​​In deze cursus vergaart u  (meer) kennis over de handfunctie in het algemeen en de dwarslaesiehand in het bijzonder. Tijdens deze training richt u zich met name op  de analyse van de arm/handfunctie bij mensen met een cervicale dwarslaesie. 
Meer informatie en een planning.

Chronische Pijn in de eerstelijnspraktijk Fysio- en Oefentherapie

In deze cursus staat de werking van het lichaam van een mens met pijnklachten binnen de context waarin die mens functioneert centraal.  We hebben het dan over de werking van het brein, gedachten, emoties, lichamelijke reacties en gedrag binnen de gegeven context (Context Based Practice). Elke context doet iets met de mens, of we dat nu bewust zijn of niet. Elk mens heeft met dezelfde principes te maken als het gaat om pijn, sensitisatie, fight, flight of freeze en de invloed daarvan op sociale betrokkenheid en gedrag. 
Meer informatie en een planning​.