• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Masterclass 'Kleine ongevallen met grote gevolgen'

Datum: 10 maart 2021
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Let op: indien er geen fysiek onderwijs kan plaatsvinden ten tijde van de masterclass, zal deze online worden verzorgd.

In deze masterclass wordt ingegaan op licht traumatisch hersenletsel (LTHL), de gevolgen daarvan en de behandelmogelijkheden. 67.000 mensen worstelen dagelijks met de gevolgen van traumatisch hersenletsel, door een klap of val op het hoofd. Klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, met name de onzichtbare gevolgen waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen. Die zorg moét en kan beter.

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken heeft er toe geleid dat zorgprofessionals en de patiëntenvereniging gezamenlijk één norm hebben vastgesteld in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Volwassenen. Hierin is beschreven wat volwassenen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun familie/naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het ontstaan van het letsel. Lees meer over THL.

Doelgroep

Huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overig geïnteresseerde zorgprofessionals

Doel

Na afloop van deze masterclass:
- ben je bekend met de oorzaken en gevolgen in de hersenen van deze ‘kleine ongevallen’
- ken je de mogelijke gevolgen qua gedrag, cognitie en communicatie
- weet je hoe THL te herkennen en te monitoren
- ken je de verwijs- en behandelmogelijkheden
- ben je bekend met de Zorgstandaard de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (volwassenen en kinderen)
- heb je casuïstiek kunnen inbrengen

Programma

Programma

15.45  Ontvangst en inschrijving
16.00  Start programma
18.00  Afsluiting

Locatie
Hanzehogeschool Groningen HanzePro
locatie Meerwold, Laan Corpus den Hoorn 300 te Groningen

Docent

Gerlof Balk, revalidatiearts, Revalidatie Friesland
Peter Tammeling, manager revalidatie, Revalidatie Friesland

Accreditatie

U ontvangt na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Organisatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan de masterclass kost € 50,- per persoon, inclusief koffie/thee.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk tot 3 maart 2021. Deelname is aan een maximum aantal (19) gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 3 maart 2021. In dat geval worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Beatrice Schilstra
(t) 050- 595 7334 (e) Contact