• Home
  •  EN 
  • Employee login

News and Events

Print 

​​Verslag partnerbijeenkomst Sport Innovator Centrum Groningen

Op 6 december 2017 vond de partnerbijeenkomst  van het Sport Innovator Centrum Groningen (SICG) plaats in het Alfa-college te Groningen. Tijdens deze bijeenkomst stond het thema ‘Hoe excelleren we in 2018’ centraal.  Als sprekers stonden Bart Scheerder, Prof. Dr. Koen Lemmink, Annelies Wolters,  en Marjolanda Hendriksen op het programma. Onder andere de huidige stand van zaken en de landelijke beweging van het Sport Innovator Centrum werden besproken. ​

Bart Scheerder (UMCG), één van de kwartiersmakers van het SICG, opende de bijeenkomst en sprak over het doel van de bijeenkomst én die van het SICG. Namelijk het dichten van het gat tussen de wetenschap en de praktijk en de koers van het SICG in 2018. Te vaak worden er nog mooie dingen ontdekt en uitgelegd, maar wordt er niet gekeken naar de mogelijkheden van deze ontdekkingen. De zogeheten ‘Valley of Death’. De wetenschap moet vaker toepasbaar naar de praktijk worden gebracht. Ook de visie die het SICG wil uitdragen en hoe dat zou moeten kwam aan bod.

De volgende spreker was Koen Lemmink (UMCG), hij sprak over de landelijke ontwikkelingen van het Sport Innovator Centrum (SIC). Het SIC onderzoekt momenteel wat een goede manier is om de centra te clusteren, op regio, typen centra of overkoepelende thema’s. Daarnaast wordt onderzocht of een kennisbank kan worden opgezet, zo kunnen diverse centra informatie van elkaar ‘lenen’ en elkaars onderzoeken versterken en innovatie verder toepassen. Vraag en aanbod worden op deze manier beter samengebracht. Ook samenwerking met MBO’s staat op het programma, naast WO en HBO. 

Annelies Wolters (Lode Holding), ook kwartiermaker, nam ons vervolgens mee naar de huidige stand van zaken van het SICG. De focus gaat in 2018 liggen op beweegprestaties van de (top)sporter, de aanleiding hiervan is de oplevering van het Topsportzorgcentrum in Groningen. Naast de positieve punten van Sportinnovator Centrum Groningen zijn er een aantal punten waar meer aandacht aan geschonken moet worden. Dit zijn onder andere de zichtbaarheid van het SICG, maar ook een duidelijke lijn van producten en diensten passend bij het verdienmodel. Ook is het belangrijk om meer te richten op innovatie en de markt. Verdere vormgeving aan samenwerking met andere centra en een loketfunctie vervullen zijn ook wensen, daartoe is er een website in de maak en zijn er projecten bij diverse partners opgezet. 

Marjolanda Hendriksen gaf ons informatie over de ontwikkeling van een Innovatief Netwerk.  De boodschap van Marjolanda was helder: om een goed functionerend lerend netwerk te zijn moet iedere partner weten wat zijn eigen wensen zijn, wat de wensen zijn van het netwerk, en van de andere partners. Daarnaast moet iedere partner voor zichzelf weten wat zijn of haar belang in dit netwerk is en wat er wordt gebracht en gehaald. Deze punten moeten vrij bespreekbaar zijn. Ook een stip aan de horizon van het gehele netwerk is belangrijk om een duidelijk doel te hebben waar een ieder naartoe werkt. 

Naar aanleiding van de boodschap van Marjolanda kwam er een discussie op gang. Alle aanwezigen waren het er over eens dat een en ander in gang moet worden gezet met het oog op de ontwikkelingen in 2018.


​​Zes miljoen voor onderzoek om sportblessures​​​​​ te voorkomen met behulp van technologie

In 2016 meldden 121.000 mensen zich in ​Nederland bij de spoedeisende hulp met een sportblessure. De helft van deze blessures is te voorkomen door goede begeleiding en zelfmanagement. NWO stelt een bedrag van 4 miljoen beschikbaar voor een nieuw onderzoeksproject om sportblessures met behulp van technologie te verminderen. Daarnaast investeren bedrijven en sportorganisaties samen 2,2 miljoen euro in het onderzoek. 

Het betreft het onderzoeksvoorstel ‘Citius, Altius, Sanius’ (Sneller, Hoger, Gezonder) wat betrekking heeft op het bevorderen van sportparticipatie, blessurepreventie en prestatieverbetering, zowel op amateur- als op topsportniveau. Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met acht universiteiten en academische ziekenhuizen en zes hogescholen, waaronder het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Ook sportploegen, sportartsen en sportfysiotherapiepraktijken delen hun kennis en expertise. 

Onderzoekslijnen 

In het onderzoeksvoorstel lopen drie onderzoekslijnen: sensortechnologie, dataverwerking en feedback. Sensortechnologie is innovatief en de sensoren zijn gemakkelijk te dragen in (sport)kleding. In combinatie met camera’s en real-time beeldverwerking wordt er een inschatting gemaakt van de mechanische en fysiologische belasting van de sporter. Over de twee andere onderzoekslijnen zegt programmaleider prof. Frans van der Helm het volgende: ‘De gegeven informatie wordt daarbij toegespitst op de individuele sporter. Dit door zijn specifieke eigenschappen er bij te betrekken en effectieve, gepersonaliseerde feedback te geven. Met data science leggen we een link tussen de belasting en mogelijke blessures en geven we een individueel trainingsadvies.’ 

Specifieke projecten 

Naast de drie hoofdlijnen zijn er zes specifieke projecten, gericht op sporten waar relatief veel blessures voorkomen. Zo is er aandacht voor fietsveiligheid, fitness, tennis en honkbal. 

Het originele artikel is hier te lezen.​

Alles is gezondheid


Gezond en fit zijn is belangrijk voor iedereen, maar ook een voorwaarde om te kunnen sporten. Voor mensen met een beperking  is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze goede gezondheidszorg krijgen en kunnen deelnemen aan sport. Dit blijkt helaas ook uit landelijke cijfers.  Om deze reden tekent het Sport Science Institute Groningen op 23 november de Groninger pledge “Alles is Gezondheid”. Met deze pledge bevestigen we het belang van inzet op een gezonde leefstijl voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening. 

Door de pledge (belofte) zeggen partijen uit de sectoren zorg, sport, onderwijs en overheid toe dat ze zich inzetten voor een gezonde leefstijl voor mensen met een beperking/chronische aandoeding. Ook wordt zichtbaar gemaakt op welke terreinen de partijen actief zijn en dit verder gaan uitdragen. Het doel is om voor de toekomst helder te hebben hoe de gezondheid van mensen met een beperking verbeterd kan worden. 

De pledge is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie om zo, samen de andere pledges, een gezonder en vitaler Nederland te maken. Sinds februari 2014 zijn er al 309 pledges ondertekend door (maatschappelijke) organisaties, (lokale) overheden en bedrijven die met en vanuit het programma actief zijn. Het SSIG ondertekent de Groninger pledge om aan te geven dat het mee werkt aan een gezonder en vitaler Nederland. 

Het SSIG heeft en ontwikkelt kennis en expertise op het gebied van onder andere healthy ageing en aangepast sporten en bewegen. De Groninger Pledge is een initiatief van Special Olympics Nederland, De Brug Groningen, Huis van de Sport Groningen en Hanzehogeschool Groningen. 

Groningen Sports Medicine Symposium

Datum: 26 januari 2018
Tijd: 9:15 - 16:55 uur
Locatie: UMCG, ontvangst Fonteinpatio, programma Blauwe Zaal
Adres: Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Eigen bijdrage: zie link onder bericht

Op 26 januari 2018 vindt het Groningen Sports Medicine Symposium plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De twee thema's die besproken zullen worden, zijn: 'Bovenste extremiteiten' en 'De jonge sporter'. Er wordt afgesloten met een keynote lecture over de rol van de ouders in de sportontwikkeling van het kind. Het symposium is bedoeld voor sportartsen, orthopeden, traumatologen, club voor clubartsen betaald voetbal, revalidatieartsen, huisartsen, (sport)fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en AIOS vanuit genoemde vakgebieden.

Ga voor meer informatie naar deze website​

​Science and Engineering Conference on Sports Innovation

Date: April 13th 2018
Time: 9:30 - 18:00
Location: UMCG/University of Groningen
Address: Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

On April 13th the SSIG organizes a conference about Science and engineering conference on sports innovation. The aim of this conference is to bring scientific research with respect to sport and sport ​innovation together. 

More information: December 2017

​​​​​​​​​Football Science Groningen Debat 'De trainer van de toekomst'​

​​Nu het Nederlands elftal zich definitief niet geplaatst heeft voor het WK in Rusland ​ blijkt er nog meer behoefte te zijn aan antwoorden op de vraag welke kwaliteiten de trainer van de toekomst moet bezitten. Op dinsdag 10 oktober vond daarom het Football Science Groningen Debat plaats. Op een toepasselijke locatie, het Noordlease stadion van FC Groningen, werd het debat geleid door de perschef van FC Groningen, Richard van Elsacker. Vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit de praktijk als de wetenschap, zijn er sprekers aan bod geweest die vervolgens de discussie met de zaal aangingen. 

Het debat werd afgetrapt door prof. dr. Harry Garretsen (Hoogleraar International Economics & Business aan de RUG) die sprak over het belang van leiderschap en wat we daar van kunnen leren. Doet leiderschap er toe bij bedrijven? Ja! Ongeveer 40% van de prestaties van bedrijven kun je toeschrijven aan het effect van leiderschap. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat leiderschap niet los is te zien van de context. Want welke trainer is meer succesvol? De trainer die Feyenoord voor het 2e jaar op rij landskampioen maakt of de trainer die zorgt dat VVV zich handhaaft in de eredivisie? Hoe effectief een leider is, hangt dus erg af van de context maar volgens Harry speelt geluk ook een belangrijke rol. Een voorbeeld van een club waarbij geluk, naast vele andere factoren, een rol speelde, is Leicester City. Hoe kan het dat deze club met het kleinste budget van de Premier League toch winnaar wordt? Volgens Harry heeft dit onder andere te maken met de zeer geavanceerde methoden voor training en begeleiding die gebruikt werden. Daarnaast was Leicester City de eerste club die gebruik maakte van big data. Vanuit de zaal geeft Wouter Frencken, sportwetenschapper bij FC Groningen en lid van de stuurgroep van Football Science Groningen, aan dat FC Groningen ook voor loopt op dit gebied. Tijdens elke training wordt gebruik gemaakt van hesjes welke helpen met het verzamelen van data over de spelers. Op basis van deze data en data van jarenlange onderzoeken worden er bepaalde beslissingen genomen en beleid uitgevoerd.

Na professor Harry Garretsen werd Peter Hoekstra, oud-international en gespeeld onder diverse toptrainers, door de dagvoorzitter geïnterviewd. Peter spreekt uit eigen ervaring als hij zegt dat een leider iemand is waar spelers naar luisteren, die veel verantwoordelijkheid neemt en aan wie (jongere) spelers een voorbeeld kunnen nemen. Een voorbeeld van een trainer met goede leiderskwaliteiten is Louis van Gaal volgens Peter. Hij was eerlijk, maakte duidelijk wat hij van iedereen verwachtte en straalde autoriteit uit. Met name voor jonge talenten zou hij een goede leider zijn. Zelf probeert Peter nu als assistent-trainer bij FC Groningen ook duidelijk te zijn naar spelers en ze bewuster te maken van waar ze aan moeten werken om hun doel te bereiken. 

Het publiek is inmiddels ook warm gelopen waardoor er een discussie ontstaat over het feit of je wel of niet een kijkje zou moeten nemen bij de ontwikkelingen in andere sporten. Peter geeft aan dat hij niet zozeer bij andere sporten kijkt, maar juist informatie en ideeën zoekt bij voetbalclubs uit andere landen. Ook verdiept hij zich graag in YouTube filmpjes en boeken over andere voetbalclubs en -trainers. Gerard Kemkers, voormalig schaatscoach en tegenwoordig werkzaam bij FC Groningen als manager topsport en talentontwikkeling, geeft aan dat er wel degelijk een brug te slaan is met andere sporten. Als schaatscoach heeft hij veel geleerd van het kijken naar andere sporten en het volgen van andere coaches. Deze bijdrage wil hij ook graag bij FC Groningen leveren. ​

Na de rust werd de 2e helft van het debat gestart met de opleidingsontwikkelaars van de KNVB Academie: Michel Wijngaards en Vanessa de Knegt – Loendersloot. Michel geeft ons een kijkje in de gang van zaken bij de KNVB door de ogen van de trainer waarbij hij verschillende facetten beschrijft. Ten eerste beschrijft hij de historie van afgelopen jaren waarbij in 2014 de conclusie is getrokken dat het tijd was om ‘ons’ voetbal in de totale breedte te herijken. Daartoe zijn verschillende betrokkenen uit nationaal en internationale kringen samen gekomen om het Nederlandse voetbal toekomstbestendig te maken. Dit heeft geleid tot het plan ‘De winnaars van morgen’, welke is opgebouwd uit elf speerpunten die zijn onderverdeeld in drie focusgebieden (de teamspeler, de trainer en de competitie). Om deze speerpunten te bereiken, was er een nieuw team nodig waarbij specialisten met diversiteit werden aangetrokken. Voor Michel en Vanessa lag de focus op het gebied van de trainer waarbij ze onder andere de visie op voetbal en leren voetballen herzien en aangescherpt hebben. Daarnaast hebben ze een nieuwe visie op leren en opleiden ontwikkeld waarbij de cursist centraal staat. De KNVB leert de cursisten om zelf na te denken over hun eigen ontwikkeling, waarbij de achterliggende gedachte is dat de cursist deze manier van werken ook overbrengt op z’n eigen spelers. 

Vanessa gaf aan dat er bij het ontwerpen van de opleiding UEFA-Pro rekening gehouden moet worden met de richtlijnen van de UEFA en het NOC*NSF. Dit is voor de KNVB een uitdaging om hier aan te voldoen.  Bij het opzetten van de opleiding werd er gewerkt vanuit een piramide model. Het profiel die is opgesteld voor een trainer betaald voetbal, vormt de basis voor de rest  van de opleidingsprofielen. Daarnaast hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden en zijn er nieuwe opleidingen toegevoegd zoals de opleiding tot scheidsrechter en video-analist.

Een mooi voorbeeld van een verandering in de UEFO-Pro opleiding zijn de gewijzigde toelatingseisen. De ervaring als speler is minder belangrijk gemaakt, wat binnen het voetbal een ware revolutie was. Hierover kwam dan ook de laatste spreker van de dag aan het woord, Mischa Visser. Mischa is in mei gestart met de opleiding UEFA-Pro en is één van de eerste en weinige cursisten die geen achtergrond als profvoetballer heeft. Hij gelooft in een bepaald eindprofiel waar een hoofdtrainer in het betaald voetbal aan moet voldoen en waarbij je gaande weg moet zorgen dat je dat profiel gaat vullen. Gedurende de opleiding bezoekt hij dan ook regelmatig andere clubs in binnen- en buitenland om te ervaren hoe het er daar aan toe gaat. Wat hem inspireert, is dat ieder land en iedere club zijn eigen cultuur heeft. Vanuit al deze verschillende visies neemt hij overal iets mee om zijn eigen visie te versterken. Met het voorbeeld van Louis van Gaal die tijdens het WK in 2014 een team van 37 mensen om zich heen had, gaf Mischa aan dat managen een erg belangrijk onderdeel is van de trainer van de toekomst. Ook is Mischa van mening, ondanks dat hij tegen de term ‘laptoptrainer’ pleit, dat het gebruik van big data wel degelijk zinvol is voor de trainer van de toekomst. Data kunnen onder andere helpen bij het ontwikkelen van een speelwijze, de kwaliteiten van spelers inzichtelijker te maken en ook m.b.t. het voorkomen van blessures. 

We kijken terug op een geslaagd debat en hopen jullie volgende keer (weer) te mogen verwelkomen! 

Klik hi​​er​ om de slides van prof. dr. Harry Garretsen in te zien
Klik hier​ om de slides van de KNVB Academie in te zien​


Wetenschap en praktijk komen dichter bij elkaar door noordelijke samenwerking. 

Innovatielab Thialf en het Sport Science Institute Groningen (SSIG) zullen de komende 4 jaar intensief samenwerken op het gebied van sportinnovatie en kennisdeling in duursporten, met de focus op schaat​sen en inline-skaten. Dit ondertekenden beide partijen aan het begin van het Olympische schaatsseizoen in Thialf.

Het Sport Science Institute Groningen (SSIG) is een samenwerking van de drie grootste kennis en zorginstellingen in Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen) en de gemeente Groningen en richt zich op het verbinden van sportwetenschappelijke kennis en het dichten van de kloof tussen wetenschap en de praktijk. Voor duursporten wordt dit gedaan door structureel samen te werken met Innovatielab Thialf rondom talentontwikkeling, het monitoren van training en (beweeg)prestatie.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is er sprake van een klassieke win-win situatie. Thialf fungeert als fieldlab voor het SSIG. Andersom heeft de schaatswereld hiermee structureel toegang tot de meest up-to-date sportwetenschappelijke kennis en kan er samengewerkt worden aan de doorontwikkeling van deze kennis. ​

Hoogleraar Koen Lemmink, voorzitter van het SSIG bestuur, over de samenwerking: “Van beginner tot Olympisch schaatskampioen, ze zijn allemaal te vinden onder het dak van Thialf. Daarmee is het als proeftuin de ideale plek om onze sportwetenschappelijke kennis in te zetten en tegelijk verder door te ontwikkelen in samenwerking met Innovatielab Thialf”​

Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is ook de structurele samenwerking van het Sportinnovator Centrum Groningen, als innovatietak van het SSIG, en het Innovatielab Thialf. Sportinnovator-centra zijn plekken waar sport, wetenschap en bedrijfsleven samen werken aan sportinnovaties. Met de structurele samenwerking van deze twee sportinnovator-centra kunnen we in Noord-Nederland een sterk en betrouwbaar front vormen en langzaam het gat tussen wetenschap en praktijk dichten. Gezamenlijk zal er gewerkt worden aan een kennis- en innovatieagenda rondom de schaatssport, waar de recreatieve schaatser en topatleet uiteindelijk van moeten profiteren.​​


​Grote Europese subsidie voor de Hanzehogeschool Groningen: Communities of Practice for Healthy Lifestyle

Groningen, 26 september 2017 – Afgelopen zomer kreeg de Hanzehogeschool Groningen het positieve nieuws dat het project ‘Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)’ een subsidie van € 990.372, -- krijgt vanuit Erasmus+/Knowledge Alliance. COP4HL is een groot project waarbinnen de speerpunten Healthy Ageing en Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen op unieke wijze gecombineerd worden.

COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers (momenteel een van de grootste economische en sociale uitdagingen binnen Europa) door het stimuleren van een ‘Actieve en Gezonde leefstijl.’ Centraal hierin staat de samenwerking tussen sport & bewegen en zorg & welzijn in het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

In COP4HL worden zogenaamde communities of practice in vijf Europese steden ontwikkeld. De samenwerking in de gemeente Groningen geldt als ‘good practice’ voor Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken). De Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen werken al geruime tijd zeer intensief samen op het gebied van Healthy Ageing en de ‘beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte’ in het bijzonder. Als pilot wordt gekeken naar de fysieke- en sociale inrichting van de openbare ruimte in de wijk Europapark. De eerste stap is al gezet: de Gemeente en de Hanzehogeschool denken samen met SWECO (voormalige Grontmij), Plaza Sportiva en de bewoners na om parken, loop- en fietsroutes, sport- en spel voorzieningen zo in te richten dat ze tot frequent gebruik leiden. Uiteraard wordt het gebruik gemeten en zo nodig aangepast.

Op Europees niveau wordt een COP4HL-support lab ontwikkeld die de overige COPs ondersteunen. De Europese COPs kunnen qua toepassingsgebied verschillen, maar lijken in doel, opzet en procesrichtlijnen op elkaar. Zo richt de COP in Malaga zich op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl bij ouderen via o.a. de fitness- en welzijnsbranche.

In totaal werken 15 partners aan COP4HL: 6 bedrijven, 6 hoger onderwijs instanties en 3 gemeenten. Het project start op 1 november 2017 en duurt 3 jaar en penvoerder is het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen.


‘Fit en Vaardig op School’ genomineerd voor NRO-NWO praktijkprijs voor onderzoekers

Het onderzoek ‘Fit en Vaardig op school’ is genomineerd voor de NRO-NWO praktijkprijs voor onderzoekers. Deze prijs gaat naar onderzoek dat op doeltreffende manier is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Fit en Vaardig op school is een samenwerking tussen het UMCG (Sport Innovator Centrum Groningen), Rijksuniversiteit Groningen en Innovatie B.V.

‘Fit en Vaardig op school’ is een innovatieve manier van leren op de basisschool, waarbij kinderen op een fysiek actieve manier reken- en taallessen krijgen. Resultaten van een 3-jaar lange effectiviteitsstudie tonen aan dat leerlingen die drie maal per week al bewegend reken- en taallessen kregen meer vooruit gingen op deze vaardigheden dan kinderen die normale lessen volgden. Daarnaast werd de concentratie beter en hadden de kinderen een gezonder gewicht. De methode is inmiddels beschikbaar voor scholen.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 1 november bij het NRO-congres, waarbij Marijke Mullender-Wijnsma namens het onderzoeksteam het project zal presenteren. Aan de prijs is een bedrag van € 2.000 verbonden voor de door de jury gekozen winnaar. De jury beoordeelde de inzendingen van de NRO-VOR-praktijkprijs voor onderzoekers op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit, en duurzaamheid van de ontwikkelde producten. De jury was onder de indruk van de wijze waarop Marijke inzichten uit het onderzoek heeft vertaald naar een heel concreet product, waar leraren direct mee aan de slag kunnen.

En nu maar hopen dat de rest ook zo onder de indruk is! Hier kunt u meer informatie over het project vinden.

Toekenning Veni-financiering voor dr. Anne Benjaminse

Dr. Anne Benjaminse, werkzaam bij het UMCG (afdeling Bewegingswetenschappen) en de Hanzehogeschool, heeft vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-financiering ontvangen. Deze financiering wordt jaarlijks door het NWO toegekend en biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. Anne promoveerde in 2015 met haar proefschrift ‘Motor learning in ACL injury prevention’ en met behulp van de Veni beurs wil ze dit onderzoek naar de preventie van voorstekruisbandletsel de komende vier jaar voortzetten. Sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Primaire blessurepreventie dient de incidentie op lange termijn te reduceren. Het onderzoek van Anne zal een nieuwe aanpak gebruiken waarbij impliciet leren een centrale rol speelt.

De titel van haar onderzoek luidt: ‘Motorisch leren’ begrijpen om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen: een nieuwe benadering.
Voor een link naar het proefschrift van Anne Benjaminse, klik hier.
Voor een filmpje over haar onderzoek (2015), klik hier.

Football Science Groningen Debat 'De trainer van de toekomst'

On October 10th 2017, the SSIG organises a debate about football science at th Noordlease Stadium of FC Groningen. There will be contridbutions from among others prof. dr. Harry Garretsen and ex-international Peter Hoekstra. You can find more information here.

A new master program - Talent Development & Creativity  

In September 2016 The University of Groningen will start with nine new English psychology master programs. One of these masters is Talent Development & Creativity. In this master there will not be merely focused on the ‘toptalents’, but also at development and creativity in a broad manner, by addressing the question how people can make the best out of themselves, regardless of their current level. This can be adapted by looking at performance areas in business, education and sport. More information you can find here and at the Open House of University of Groningen on March the 14th.

Sportinnovator Centrum Groningen

On February 9th 2016, Prof. dr. Koen Lemmink received the Award for Sportinnovator Center on behalf of the Sport Science Institute Groningen and the project partners. Next to Groningen there are, as of February 9th 2016, another 11 centers in the Netherlands. These centers must provide more profitable sport innovations that contribute to better performance in elite sports, a higher sport participation and a more active lifestyle in the Netherlands. Seven out of 12 centers have been given a financial impulse, among them Groningen.
Find out more.

Human Movement Sciences - Focus Master

The master Human Movement Sciences is, along with twenty other masters of the University of Groningen, chosen as Focus Master. The University of Groningen wants to pay extra attention to these masters in time to come. Because of this, Human Movement Sciences is one of the few Masters with an online Master Magazine.


Farewell symposium prof. Chris Visscher - NO GOALS, NO GLORY (in Dutch)

After 26 years prof. Chris Visscher retires as the Head of the Center for Human Movement Sciences in Groningen. Chris has initiated some mayor changes in the Human Movement Science among which the foundation of the Sport Science Institute Groningen. In honour of his work, there will be a symposium on Friday June 17th 2015 that revolves around his own wise words: ‘NO GOALS, NO GLORY’. There will be several speakers, including prof. Koen Lemmink, prof. Paul Wylleman and Foppe de Haan.

Registrate

Follow us on social mediaTwitter