•  EN 
  • Employee login

Oral Microbiology and Research on Anaerobes

Print 

Onderzoek op het gebied van de Orale Microbiologie is zeer veelzijdig en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Het onderzoek spitst zich toe op de rol van anaërobe pathogenen in orale en niet-orale infecties. Het onderzoek op het gebied van de parodontale en peri-implantaire infecties richt zich op de samenstelling van de orale biofilms en de mogelijkheid deze te manipuleren met mechanische en chemische middelen, inclusief systemische antibiotica. In verband hiermee wordt in het kader van NethMap, jaarlijks een antibioticum surveillance uitgevoerd op het gebied van antibioticumresistentie bij orale anaëroben. Er vindt intensief onderzoek plaats op het gebied van de interactie tussen parodontitis en reumatoïde artritis. Een belangrijke paropathogene bacterie, Porphyromonas gingivalis, lijkt een unieke rol te spelen niet alleen bij parodontitis maar ook bij reumatoïde artritis via een mechanisme van mimicry. In dit verband wordt de rol van endogene eiwit citrullinatie door deze pathogeen op de pathogenese van artritis onderzocht. Dit i.s.m. het laboratorium voor Klinische Immunologie van de Afdeling Reumatologie. Eveneens wordt de rol van parodontale behandeling op het verloop van reumatoïde artritis bestudeerd. Binnen Lifelines worden parameters voor mondgezondheid als een van de variabelen gemeten.

Onderzoeksprojecten:

  1. Samenstelling en chemische manipulatie van de submucosale biofilm bij peri-implantaire infecties
  2. De rol van Porphyromonas gingivalis in reumatoïde artritis
  3. Antibioticumresistentie bij orale anaëroben
  4. De rol van de parodontale microflora bij het ontstaan van osteoradionecrose


Effect van totaal extractie op de samenstelling van de orale mucosale biofilm.