• Home (Dutch)
  • Contact
  •  EN 
  • Employee login

Voorwoord van de decaan (Marian Joëls)

Print 

Hierbij vindt u een geheel geactualiseerde UMCG Researchcode. Misschien niet een document dat iedereen meteen ter hand wil nemen, maar doe dit toch; neem even de tijd om het door te lezen. Iedere onderzoeker zal veel van hetgeen in de tekst beschreven wordt herkennen.

Deze code is belangrijk voor iedereen die onderzoek doet binnen het UMCG – van student tot hoogleraar – en voor alle UMCG medewerkers die elders in de wereld onderzoek uitvoeren. Een Researchcode is geen wetboek, met artikelen, maar geeft de kaders aan hoe wij ons moeten gedragen in het onderzoek. Het UMCG heeft gekozen voor 6 belangrijke principes die richtinggevend zijn voor gedrag ten aanzien van onderzoek: Eerlijkheid & Zorgvuldigheid; Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid; Onpartijdigheid; Onafhankelijkheid; en Verantwoordelijkheid. Het lijken misschien triviale principes, maar in de praktijk van alledag komt iedere onderzoeker dilemma’s tegen die vragen om toetsing in het licht van de genoemde principes. 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een wetenschappelijk klimaat waarin men deze toetsing toepast wanneer de situatie daarom vraagt en men zich veilig genoeg voelt om dilemma’s openlijk met collega’s te bespreken. In een tijd waarin de betrouwbaarheid van wetenschap onder een vergrootglas ligt, is het een dure plicht van iedere onderzoeker om zo integer mogelijk te werk te gaan en wetenschappelijke integriteit boven aan de agenda te plaatsen. Zo houden wij de kwaliteit van ons werk op een hoog niveau en geven wij allen inhoud aan de overtuiging dat goed onderzoek nodig is voor vooruitgang en maatschappelijk welzijn.


Marian Joëls, decaan Geneeskunde

Groningen, mei 2018​