•  EN 
  • Employee login

Algemene gezondheidstoestand (RAND-36)

Print 

Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36, een handleiding.

(ISBN 90 72156 60 9) Auteurs: Karen I. van der Zee, Robbert Sanderman

De RAND-36 is ontstaan vanuit de toenemende behoefte aan meetinstrumenten om de algemene gezondheidstoestand vast te leggen. Dit recent ontwikkelde instrument bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Deze uitgave geeft een overzicht van de eerste psychometrische bevindingen.


Toelichting RAND-36
De RAND-36 en de SF-36 zijn oorspronkelijk gebaseerd op dezelfde Amerikaanse vragenlijst. Van belang is dat ze beide een iets ander scoringsalgoritme gebruiken. Voor de meeste schalen is het algoritme identiek, maar bij 2 schalen, general health en pain, hangt het ervan af of je het SF-algoritme of het RAND-algoritme gebruikt.

De originele vragenlijst is op twee plaatsen naar het Nederlands vertaald. Daardoor geldt voor Nederland dat zowel de vertaling als het algoritme van de RAND-36 en de SF-36 verschillen.

Inmiddels is er van de SF-36 een tweede, aangepaste versie verschenen. Omdat daar ten opzichte van versie 1 alleen sprake was van toevoegen of weglaten van antwoordcategorieën, hebben we diezelfde wijzigingen aangebracht bij de RAND36.

De handleiding is overigens nog steeds gebaseerd op versie 1!

Enige tijd geleden heeft men besloten op grond van de antwoorden op de diverse schalen twee component scores te berekenen, te weten een fysieke en mentale component. Er bestaat geen overeenstemming omtrent de waarde van deze componentscores. Bovendien geldt ook hier dat er bij de RAND-36 en SF-36 verschillende algoritmes worden gebruikt. Om deze redenen hebben wij besloten geen algoritmes voor componentscores te vermelden in de syntaxfiles.