Ziekte van Kahler: over de ziekte

De ziekte van Kahler heet ook wel multipel-myeloom genoemd. Dit is een kwaadaardige woekering van bepaalde cellen, de plasmacellen, in het beenmerg.

De sterke toename van deze kwaadaardige plasmacellen:

  • verstoort de normale bloedaanmaak, waardoor ook de afweer tegen infecties verstoord raken
  • leidt tot verhoogde afbraak van botweefsel, waardoor botpijn en zelfs botbreuken kunnen optreden

Oorzaak

Mogelijk spelen chronische ontstekingen een rol. Door de voortdurende prikkeling van het afweersysteem door deze ontstekingen kunnen plasmacellen ontsporen.

Behandeling

De behandeling bestaat uit chemotherapie en soms bestraling. De hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.