Ziekte van Dupuytren

​​​​​De ziekte van Dupuytren leidt tot verkromming van de vingers. Deze buigstand van de vingers kan met een operatie worden gecorrigeerd.

Oorzaak en klachten

De oorzaak van de buigstand van de vingers is een verschrompeling van bindweefsel. Bij de ziekte van Dupuytren ontstaan, door nog onbekende oorzaak, verdikkingen en verkortingen in het bind- en steunweefsel in de vorm van knobbeltjes en strengen, die zich tot in de huid voortzetten. Wanneer deze strengen over de gewrichten lopen en schrompelen, kunnen de vingers minder goed bewegen. Hierdoor ontstaat de verkromming die typisch is voor deze ziekte.

Behandeling​

Operatie

Bij de operatie wordt het aangedane weefsel uit de handpalm en de vingers verwijderd. Hiermee wordt geprobeerd de functies zo veel mogelijk te herstellen. Bovendien wordt door de operatie verder functieverlies van de aangedane vingers voorkomen. Ook kan de eventuele aanwezige pijn, veroorzaakt door de aandoening, worden verminderd. De operatie verhelpt klachten van de aandoening, maar geneest de aandoening niet. Het is mogelijk dat na de operatie opnieuw strengen ontstaan die de vingers in een buigstand trekken. Zelfs bij geopereerde vingers kan dit optreden.

Revalidatie

Na de operatie wordt u binnen 1 week op de afdeling revalidatie gezien door de revalidatiearts of verpleegkundig specialist en de handtherapeut. Het verband wordt verwijderd en uw handfunctie wordt beoordeeld. U krijgt oefeningen geïnstrueerd. De handtherapeut bepaalt samen met u hoe en waar de behandeling zal plaatsvinden. Het kan zijn dat u thuis uw oefeningen kunt doen en dat u geen verdere handtherapie nodig heeft. Als u wel handtherapie nodig heeft, dan wordt met u overlegd of dat plaats zal vinden in het UMCG of in de buurt van uw huisadres. Handtherapie kan naast oefentherapie bestaan uit spalktherapie om de beweeglijkheid van de vingers te verbeteren. Ook kan het litteken behandeld worden met massagetechnieken en siliconen om het litteken soepel te maken.

​​Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist van het Centrum voor Revalidatie, telefoonnummer (050) 361 02 98 of bellen met het secretariaat van het Handenteam: (050) 361 14 84.

U kunt ook contact opnemen met de Plastische Chirurgie.