Verwijsinformatie Pijncentrum

Verwijsinformatie voor patiënten geïndiceerd voor mono- en multidisciplinaire behandeling en evaluatie van pijnsyndromen bij acute en chronische pijn.

Het anesthesiologie Pijncentrum richt zich op de preventie, diagnostiek en behandeling van complexe pijnklachten. Patiënten met acute ernstige therapieresistente pijn, met oncologische pijn en patiënten met chronische (benigne) pijn worden in het Anesthesiologie Pijncentrum beoordeeld en behandeld. 
Patiënten met acute ernstige therapieresistente pijn en oncologische pijn kunt u verwijzen bij (complexe) nevenpathologie, voor specialistische anesthesiologische interventies of als de behandeling volgens de NHG-standaard of het Gronings Transmuraal Formularium onvoldoende effectief is.

Onze interne focus ligt op de preventie en behandeling van acute ernstige therapie resistente pijn, zoals bij een herpes zoster of een acuut radiculair syndroom, oncologische pijn, aangezichtspijn, viscerale pijn en wervelkolomgerelateerde chronische pijnklachten.

Het Anesthesiologie Pijncentrum is een onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. Bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn hanteert het Pijncentrum een biopsychosociale visie. Het Pijncentrum heeft diverse behandelmogelijkheden, zoals:

 • medicamenteuze behandeling
 • segmentale zenuwblokkade
 • neuromodulatie
 • oncologische pijnbestrijding
 • palliatieve pijnbestrijding
 • psychologische behandeling
 • klinisch-cognitief gedragsmatig programma

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts

 • Regulier

  • Verwijzer stuurt fax of brief of verwijst via Zorgdomein 
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Vermeld bij een verwijzing vanwege chronische pijn de volgende gegevens:

  • reden van verwijzing
  • een heldere en expliciete vraagstelling
  • relevante co-morbiditeit
  • psychosociale omstandigheden
  • actuele medicatie
  • uitslagen van aanvullend onderzoek
  • een voorlopige diagnose
  • eerder ingestelde behandelingen en resultaat hiervan

  Vermeld bij een verwijzing vanwege acute (oncologische) pijn de volgende gegevens:

  • reden van verwijzing
  • een heldere en expliciete vraagstelling
  • relevante co-morbiditeit
  • psychosociale omstandigheden
  • actuele medicatie

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt fax, meldt telefonisch aan of verwijst via Zorgdomein. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Het is mogelijk om patiënten met voorrang te beoordelen bij het Pijncentrum. Bel tijdens kantooruren naar de consulent van het Pijncentrum via (050) 361 48 86 of na kantoortijden via (050) 361 61 61. U kunt daarover het beste telefonisch overleggen met een arts via het telefoonnummer van het secretariaat.

  Na telefonisch overleg is beoordeling bij oncologische pijn op dezelfde dag mogelijk en bij ernstige acute pijn nog dezelfde week. Een monodisciplinaire behandeling kan na gemotiveerd verzoek dezelfde maand plaatsvinden. Patiënten met chronische pijn kunnen voor multidisciplinaire beoordeling eventueel op een ‘last minute’-lijst geplaatst worden, om plekken op te vullen die onverwacht vrijkomen.


 • Pijncentrum
  HPC
  Postbus 30.002
  9750 RA Haren

  Bezoekadres: Beatrixoord, Diltweg 5 in Haren

  Fax: (050) 361 93 17

  Telefoonnummer voor patiënt: (050) 361 48 86
  ma - vrij 9.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 45 02
  ma - vrij 8.30 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak: (050) 361 45 02
  ma - vrij 9.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg: (050) 361 45 02
  ma - vrij 8.30 - 16.30 uur  
  Dienstdoende consulent pijncentrum via (050) 361 61 61
  avond, nacht en weekend


 • Medisch hoofd UMCG Pijncentrum

  Prof. dr. A.P. Wolff, anesthesioloog

  Afdelingshoofd

  Prof. dr. M.M.R.F. Struys

  Aan de afdeling verbonden professionals

  Anesthesiologen:
  Dr. U. Beese
  Drs. J.M. Perdok
  Drs. R. Stellema
  Drs. E.J.M. Klarenbeek

  Psycholoog:
  Drs. I. Zeijlmans

  Physician assistent:
  A. Arends-van Huis

  Verpleegkundig specialist:
  A.M. Dam

  Verpleegkundige neuromodulatie:
  R. Posthuma - van der Veen

  ​Verpleegkundigen:    
  ​B. Wolf
  T. Schade
  W. Schipper

  Medische administratie​:    
  ​S. Jager
  K. Coenraads
  Z. Blaauw
  M. Beerlings

  ​Secretariaat:
  ​M. Beerlings

  Onderwijs:
  Prof. dr. G.J. Groen

  Manager:
  H. Hagen