Verwijsinformatie Neuro-endocriene tumoren

Verwijsinformatie voor patiënten met (verdenking op) neuro- endocriene tumoren.

 • U kunt verwijzen naar de Medische Oncologie of naar de Gastro-intestinale Oncologie of naar de Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie (HPB).

  Verwijzing Medische oncologie

  verwijsbrief,  PET-, MRI-, CT beelden + verslag, OK-verslag(en), PA-uitslagen, labuitslagen, overige beelden+ uitslagen, indien aanwezig MDO-verslag, scopieverslagen. Gegevens verzenden naar Polikliniek Medische Oncologie, huispostcode DA 10, postbus 30.001, 9700 RB, Groningen of per fax 050-3618051.

  Verwijzing naar Gastro Intestinale Oncologie

  verwijsbrief,  PET-, MRI-, CT beelden + verslag, OK-verslag(en), PA-uitslagen, labuitslagen, overige beelden+ uitslagen, indien aanwezig MDO-verslag, scopieverslagen. Gegevens verzenden naar Polikliniek Bureau Oncologie 2, huispostcode BA 14, postbus 30.001, 9700 RB, Groningen of per fax 050-3613023.

  Verwijzing naar de HPB chirurgie

  Het volgende meesturen: verwijsbrief, CT-abdomen (recent en indien aanwezig eerder), CT-thorax (recent+eerder), ERCP of MRCP (recent+eerder), PET-, MRI-beelden + verslag, labuitslagen, OK verslagen, PA-uitslagen, indien aanwezig MDO-verslag.
  Gegevens verzenden naar: Polikliniek Bureau Oncologie 2, huispostcode BA 14, postbus 30.001, 9700 RB, Groningen.

  Zie aanvullende informatie bij Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie.

  Aanmelden van uw patiënt alleen voor collegiaal consult (consultprocedure)

  Voor een collegiaal consult graag bellen met (050) 361 61 61 en vragen naar de consultenpieper van de medische oncologie 68569.

  Aanmelden van uw patiënt voor MDO
  (MDO procedure)

  Een patiënt wordt altijd via het poortspecialisme in het MDO gepresenteerd. Tijdstip MDO: wekelijks op vrijdag, 13.30 uur - tot 14.30 uur.


 • Dr. A.M.E. Walenkamp, internist oncoloog/voorzitter tumorwerkgroep: 
  (050) 361 61 61 en vragen naar nummer 69366
  a.walenkamp@umcg.nl

  H. van Essen, verpleegkundig consulent afdeling Medische Oncologie/casemanager: 
  (050) 361 61 61 en vragen naar nummer 69382
  ​h.van.essen@umcg.nl