Verwijsinformatie Genetica

De afdeling Genetica bestaat uit de sectie Klinische Genetica en de sectie Genoomdiagnostiek. Klinische Genetica richt zich op patiënten met vragen over erfelijke aandoeningen. Genoomdiagnostiek richt zich op de diagnostiek van een groot aantal erfelijke, aangeboren en verworven aandoeningen.

Wie kan verwijzen?

U kunt als huisarts of specialist uw patiënt doorverwijzen naar de afdeling genetica. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) publiceert namens de Zorgverzekeraars jaarlijks een overzicht met rechtmatige verwijzers. Hierin staat bijvoorbeeld dat huisartsen en medisch specialisten door alle individuele zorgverzekeraars worden erkend als rechtmatige verwijzer. Bent u een zorgverlener uit een andere beroepsgroep? Kijk dan in het verwijzersoverzicht van ZN of u als zorgverlener rechtmatig mag verwijzen.

Wachttijden Genetica

Bekijk de wachttijden voor Genetica.

 • U kunt patiënten doorverwijzen naar Klinische Genetica voor erfelijkheidsadvies.

  Regulier

  • via Zorgdomein: verwijzer stuurt fax of brief en overlegt bij twijfel telefonisch.

  Semi-spoed

  • Verwijzer stuurt fax (050) 361 72 31 of meldt telefonisch aan op (050) 361 72 29 / 361 71 00.

  Spoed

  • Verwijzer meldt telefonisch aan op (050) 361 72 29 / 361 71 00 (ma - vr 8.00 - 16.30 uur)
  • Dienstdoende klinisch geneticus via (050) 361 61 61 (avond, nacht en weekend).

  Bijzonderheden

  Het is praktisch om de familieanamnese van een patiënt waarbij u vermoedens heeft van een erfelijke aandoening bij de verwijzing in een medische stamboom weer te geven.


 • Aanvraagprocedure

  Het aanvragen van genoomdiagnostiek kan met aanvraagformulieren. Volg de instructies op de formulieren. Materiaal zonder (volledig ingevuld) formulier neemt de afdeling niet in behandeling. Dit geldt ook voor materiaal dat zonder naam en geboortedatum van de te onderzoeken persoon wordt opgestuurd.

  Spoedaanvragen Genoomdiagnostiek

  Deze accepteren wij alleen na voorafgaand overleg met:

  Materiaal zonder (volledig ingevuld) formulier neemt de afdeling niet in behandeling. Dit geldt ook voor materiaal dat zonder naam en geboortedatum van de te onderzoeken persoon wordt opgestuurd.

  Chromosomenonderzoek

  Chromosomenonderzoek door het laboratorium voor Genoomdiagnostiek kunt u aanvragen met een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Aanvragen kan voor:

  • postnataal chromosomenonderzoek en/of weefselkweek
  • prenataal chromosomenonderzoek
  • chromosomenonderzoek bij hematologische maligniteiten

  Informatie over soort en hoeveelheid in te zenden materiaal staat op het formulier, net als de verzendinstructies. Stuurt u van meerdere personen (bijvoorbeeld familieleden) materiaal in? Vul dan voor elk van die personen een apart aanvraagformulier in.

  Aanvragen Genoomdiagnostiek

  DNA-onderzoek

  DNA-onderzoek door het laboratorium voor Genoomdiagnostiek kunt u aanvragen met een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier.

  Informatie over soort en hoeveelheid in te zenden materiaal staat op het formulier, net als de verzendinstructies. Als u van meerdere personen (bijvoorbeeld familieleden) materiaal instuurt, vul dan voor elk van die personen een apart aanvraagformulier in.

  We doen in het UMCG niet alle soorten DNA-onderzoek. Op de website van het landelijk overleg DNA-diagnostiek (LOD) staat voor welk DNA-onderzoek u bij welk DNA-laboratorium in ons land terecht kunt.

  Uitslagtermijn Genoomdiagnostiek

  De uitslagtermijn afhankelijk van de indicatie, tussen 1 dag en enkele weken. Bekijk de uitslagtermijnen.

  Kosten

  De kosten voor laboratoriumonderzoek vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering van de patiënt. Het UMCG factureert het onderzoek, ook wanneer dit is aangevraagd door een andere instelling. Op de factuur van de zorgverzekeraar wordt dan het UMCG genoemd, ook al is de patiënt fysiek niet in het UMCG geweest.


 • Klinische genetica

  U kunt als specialist contact opnemen voor vragen over verwijzingen, collegiaal overleg en voor overleg over nieuwe patiënten. Afhankelijk van de vraag wordt u doorverbonden met een arts of een genetisch consulent.

  Telefoonnummer: (050) 361 73 29 van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur. Fax: (050) 361 72 31.

  Bezoekadres

  UMCG - Poortweg 12, 2e verdieping, afdeling L2

  Afleveradres voor koeriers en voor insturen materiaal voor laboratoriumonderzoek

  Antonius Deusinglaan 1, gebouw 32.11, 5e verdieping

  Postadres:

  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen (huispostcode: CB54)

  Secretariaat Genoomdiagnostiek:

  Telefoonnummer: (050) 361 72 33
  Fax: (050) 361 72 31
  E- mail: secr.genoomdiagnostiek@umcg.nl