Verwijsinformatie Jonge kinderen (Accare)

Verwijsinformatie voor kinderen van 0 tot 3 jaar met psychiatrische problematiek.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, Bureau Jeugdzorg, GGz-jeugdafdeling

 • Regulier

  Online via verwijsapplicatie ZorgDomein of per mail naar aanmeldinggroningen@accare.nl

  Semi-spoed

  Online via verwijsapplicatie ZorgDomein of per mail naar aanmeldinggroningen@accare.nl

  Spoed

  Online via verwijsapplicatie ZorgDomein of per mail naar aanmeldinggroningen@accare.nl


 • Postadres:

  Accare
  HPC XA10
  Postbus 660
  9700 AR Groningen  

  Bezoekadres: Hanzeplein 1, ingang 29, 9713 GZ Groningen

  Fax: (050) 368 11 20

  Telefoonnummer voor patiënt:
  (050) 368 12 36
  ma - vrij 8.00 - 12.00 uur 

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 368 11 00
  ma, woe, do, vrij 8.00 - 17.00 uur
  di 8.00 - 20.15 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  (050) 368 11 00
  ma - vrij 8.00 - 12.00 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 368 11 00
  ma - vrij 8.00 - 17.00 uur 


 • Hoofd polikliniek: B. v.d. Hoofdakker, G. Hoogervorst 
  Afdelingshoofd: Dr. E.J. Mulder, H. Stevenson

  Aan de afdeling verbonden professionals:

  L. Hensen, expertisecoördinator (klinisch psycholoog)
  D. Hoekzema (Gz-psycholoog)